ga naar de inhoud

Op donderdag 23 juni 2020, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Branch van Nautilus International plaats in het Van Der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp.

Hierna wordt een openbaar toegankelijk symposium georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur.
Nadere informatie over deze middag volgt nog, maar houdt u deze datum vast vrij in de agenda!

Verkiezingen leden Hoofdbestuur

Aftredend en (her)verkiesbaar op de jaarvergadering voor
een nieuwe periode zijn:

Marcel van den Broek, voorzitter
Charley Ramdas, algemeen secretaris/penningmeester

Verkiezingen leden Raad van Advies

Aftredend zijn:

Categorie Kapiteins en stuurlieden:
Johan Kooij, Peter Lok (herverkiesbaar) en Henk Eijkenaar

Categorie WTK’s:
Wilco van Hoboken (herverkiesbaar)

Categorie Scheepsgezellen:
Marinus van Otterloo

Categorie Binnenvaart:
Jan de Rover (herverkiesbaar)
Jan van der Zee (herverkiesbaar)

Overige categorieën:
Geert Feikema

Er zijn verder zijn geen andere aftredende leden volgens het
schema van aftreden. Nog niet alle aftredende leden hebben al aangegeven of ze zich herverkiesbaar willen stellen.

 

 

Nader informatie volgt nog, maar houdt u deze datum vast vrij in de agenda!

Nautilus leden kunnen zich voor de bovenvermelde

kiesgroepen verkiesbaar stellen. Aanmeldingen voor uiterlijk 1 mei a.s. via Monica Brandsema-Schmidt: mbrandsema@nautilusint.org

Voorstellen indienen

Het is goed om alvast alle leden te wijzen op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Deze voorstellen dienen het algemene Nederlandse belang van de vereniging te betreffen. Voorstellen over een specifieke cao of een specifieke rederij worden verwezen naar
desbetreffende ledenvergaderingen. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk voor 1 mei a.s. per brief of per email door het bestuur te zijn ontvangen en zullen voorzien van een bestuursadvies aan de vergadering worden voorgelegd. In te sturen naar: mbrandsema@nautilusint.org


Word vandaag nog lid van Nautilus