ga naar de inhoud

Op dinsdagmiddag 14 juni 2022, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse branch van Nautilus International plaats in het Hilton hotel in Rotterdam, Weena 10, 3012 CM Rotterdam.

Alle Nautilus leden zijn van harte welkom.

Aansluitend op de jaarvergadering vindt ook het jaarlijkse symposium plaats. Voor de jaarvergadering en/of het symposium en voor de lunch kun je een mail sturen naar jaarvergadering@nautilusint.org.

Agenda Jaarvergadering

  1. Opening door de voorzitter, Marcel van den Broek
  2. Bestuursverslag van het gevoerd beleid Nautilus 2021
  3. Financieel verslag Nautilus 2021
  4. Decharge bestuur
  5. Bestuursverslag en financieel jaarverslag 2021 FNV Waterbouw
  6. Decharge bestuur
  7. Statutenwijziging
  8. Verkiezing Raad van Advies
  9. Rondvraag
  10. Sluiting 

Bij agendapunt 2

Aan de hand van het jaarverslag zal het bestuur verantwoording afleggen over de activiteiten en het gevoerde beleid in 2021. Tijdens de jaarvergadering ontvang je een hard copy. Het verslag is hier op de Nautilus website terug te vinden.

Bij agendapunt 3

Aan de hand van de jaarrekening zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid over het jaar 2021. Tijdens de jaarvergadering ontvang je een hard copy van de jaarrekening. 

Bij agendapunt 5

Stand van zaken fusie Nautilus en FNV Waterbouw, inclusief verantwoording afleggen van het gevoerd beleid over 2021. Tijdens de jaarvergadering ontvang je een hard copy van het jaarverslag inclusief jaarrekening. Deze stukken staan vanaf 1 juni ook op de FNV Waterbouw website. Het jaarverslag is ook te vinden op de FNV Waterbouw website.

Bij agendapunt 7

Op de jaarvergadering wordt een kleine technische statutenwijziging behandeld. Deze heeft te maken met een vergissing van ons notariskantoor in een eerder jaar waardoor een stukje tekst onbedoeld is verwijderd. Het voorstel tot statutenwijziging is te vinden op onze website en ligt op ons kantoor ter inzage. 

Bij agendapunt 8

Binnen de kiesgroep gepensioneerden is één vacature beschikbaar, waarvoor zich twee nieuwe kandidaten hebben gekandideerd. Kandidaten Peter Berlijn en Johan Kooij zullen hun kandidaatstelling tijdens de jaarvergadering motiveren, waarna de verkiezing zal plaats vinden. Voor de kiesgroep binnenvaart is aftredend lid Jan van der Zee herverkiesbaar, voor de kiesgroep kapiteins en stuurlieden zijn aftredende leden Joris van Vuuren en Chris Kuiken herverkiesbaar.

 

Veilig varen met voldoening’…. Hoe doe je dat? Wat kunnen wij als vakbond doen?

Voorstellen

Er zijn geen voorstellen door de leden ingediend.

Symposium

Gewoontegetrouw zal er na afloop van het formele gedeelte van de jaarvergadering een symposium met als titel: ‘VEILIG VAREN MET VOLDOENING’ worden georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur). 

‘Het zijn bijzondere tijden. Na twee jaar corona en inmiddels een oorlog in Oekraïne is de werkstress bij menigeen aan boord behoorlijk toegenomen. Regelmatig krijgen wij signalen van leden dat dit ook de ‘mental health’ van velen beïnvloedt. ‘Veilig varen met voldoening’…. Hoe doe je dat? Wat kunnen wij als vakbond doen? Wat kunnen werkgevers doen? En hoe kan Nautilus samen met haar leden zorgen dat maritieme professionals meer voldoening uit hun werk halen?’

Verschillende sprekers gaan vanuit diverse achtergronden in op deze actuele vragen.

Na afloop van het symposium is er de gelegenheid tot napraten en kun je genieten van een hapje, drankje en muziek.

Bestuur NAUTILUS INTERNATIONAL

Marcel van den Broek

Sascha Meijer

Charley Ramdas


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus