ga naar de inhoud

Op dinsdagmiddag 26 juni 2018, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Branch van Nautilus International plaats in Rotterdam, nabij het Centraal Station (de definitieve locatie wordt later bekend gemaakt).

Hierna wordt een openbaar toegankelijk symposium georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur. Nadere informatie over deze middag volgt nog, maar houdt u deze datum vast vrij in de agenda.

Verkiezing Raad van Advies

Omdat de zittingstermijn van ongeveer de helft van de Nautilus Raad van Advies leden afloopt, zullen er dit jaar verkiezingen plaats vinden. Vastgesteld is dat de huidige indeling van de kiesgroepen (nog) niet representatief is, afgezet tegen het Nautilus ledenbestand. Momenteel wordt er gekeken naar de juiste indeling van de kiesgroepen. Begin maart zal de kiesgroepindeling bekend worden gemaakt.

Voorstellen indienen

Het is goed om alvast alle leden te wijzen op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Deze voorstellen dienen het algemene Nederlandse belang van de vereniging te betreffen. Voorstellen over een specifieke cao of een specifieke rederij worden verwezen naar desbetreffende ledenvergaderingen. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk 1 mei a.s. schriftelijk of per email door het bestuur te zijn ontvangen en zullen voorzien van een bestuursadvies aan de vergadering worden voorgelegd. In te sturen naar: mschmidt@nautilusint.org


Word vandaag nog lid van Nautilus