ga naar de inhoud
Nautilus nieuws

Nautilus en Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart sluiten tweejarig cao akkoord

20 december 2019

Nautilus International en de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe, tweejarige cao, met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Per 1 januari 2020 worden de gages en afgeleide emolumenten, zoals bijvoorbeeld de tankerverhoging, met 3% verhoogd. Per 1 januari 2021 nog eens met 3%.

Zeevarenden kunnen eerder met pensioen

Belangrijke afspraak is ook, voortvloeiend uit het in juni 2019 afgesloten nationale pensioenakkoord, dat de werkgevers, als vanaf 2021 de fiscale mogelijkheden daartoe wettelijk worden gerealiseerd, de zeevarenden op hun verzoek faciliteren bij het eerder met pensioen gaan. Werkgevers zullen voor een periode van maximaal 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd de zeevarende een financiële overbrugging verstrekken door de bijdrage die de zeevarenden uit eigen middelen doen te verdubbelen, met een maximum van grofweg het AOW bedrag per jaar. De eigen middelen bestaan naast het vervroegen van pensioen onder meer uit het volgende: opgespaarde verlofdagen, spaargeld of andere beleggingen of opgespaard levenslooptegoed.

Zeevarenden doen zwaar werk

Nautilus vice-voorzitter Sascha Meijer: ‘Na een aantal magere jaren hebben we naar onze mening een goed resultaat afgesloten. Onze leden zijn behalve met de loonsverhoging ook blij met het eerder kunnen stoppen met werken. Zeevarenden doen zwaar werk. Het werk is fysiek en mentaal pittig. En het zijn lange werkdagen, veel nachtdiensten, en zij zijn langdurig ver van huis. Dat houd je niet tot je 67e vol. Het is mooi dat eerder stoppen nu haalbaar wordt. Hiermee is de cao voor de koopvaardij eveneens een van de eerste cao’s in Nederland die invulling geven aan de ‘zwaar werk’ afspraak uit het landelijke pensioenakkoord.’

 

Zeevarenden doen zwaar werk. Eerder stoppen met werken wordt nu haalbaar.

Werkgelegenheidsgarantie

De leden van de VWH hebben ook deze cao weer toegezegd dat gedurende de looptijd van de cao geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden. En zij blijven hun uiterste best doen om genoeg stageplekken te bieden voor toekomstige zeevarenden.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus