ga naar de inhoud

Een fonkelnieuwe resultatenlijst is deze zomer de uitkomst van de cao-onderhandelingen die in het voorjaar van 2021 tussen Nautilus en Stena Line van start gingen. Belangrijke onderwerpen van de nieuwe lijst zijn: een goede loonsverhoging, een nieuwe basis voor de sociale begeleidingsregeling (ter preventie van verplichte collectieve ontslagen) en een cao-looptijd van drie jaar.

Voorleggen aan leden

Daarnaast is bijvoorbeeld afgesproken dat niet alleen maar kapiteins, maar ook alle andere collega’s een dag verlof kunnen krijgen bij het overlijden van een broer, zus, zwager of schoonzus. Op het moment van schrijven wordt hard gewerkt aan de definitieve formulering van de afspraken. Daarna wordt de resultatenlijst natuurlijk voorgelegd aan alle leden. Nautilus onderhandelaars Marcel van Dam en Liselotte Struijs hopen dat de Covid-19 preventieregels het tegen die tijd weer toelaten om langs te gaan aan boord van de schepen. Als iedereen zijn/haar vragen heeft kunnen stellen, mogen de leden straks stemmen over het voorliggende resultaat.

 

 

 

 

 

De zeevarenden weten straks elke maand precies wat er binnenkomt aan gage

All-in-gage

Zoals we al in eerdere publicaties schreven, zijn we niet alleen bezig geweest met de cao-onderhandelingen. Meerdere kaderleden zijn gelijktijdig actief bezig geweest in een tweetal werkgroepen: één voor een all-in gage en een andere voor het brede onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’. De werkgroep all-in gage is na vele constructieve overleggen, het uitwisselen van diverse standpunten en veel rekenwerk inmiddels al tot een algemene conclusie gekomen. Vakbondsbestuurder Marcel van Dam: ‘We denken tot een goed model te zijn gekomen, waarbij enerzijds Stena Line een gemakkelijker en overzichtelijker administratie tegemoet gaat en anderzijds de zeevarenden elke maand precies weten wat er binnenkomt aan gage.’

Positief over nieuwe plan

De werkgroep is positief over het nieuwe plan. Als alles volgens planning verloopt, zullen alle zeevarenden in de maanden september en oktober worden ingelicht over het voorstel voor de all-in gage. Ook op dit onderwerp hebben zij natuurlijk het laatste woord: na deze voorlichting zal Nautilus een stemming houden en kunnen de leden laten weten of zij akkoord zijn met de voorstellen.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus