ga naar de inhoud

Op 23 december a.s. biedt Nautilus International, samen met 24 met ontslag bedreigde werknemers bij Maersk, online een petitie aan het Maersk management aan, getiteld: 'Niemand gedwongen de poort uit bij Maersk!'

Maersk heeft onlangs zijn 5 nog resterende schepen, die onder Nederlandse vlag voeren, verkocht. En tegelijkertijd aangekondigd dat de kapiteins en Hoofdwerktuigkundigen (Hwtk’s) wel in dienst kunnen blijven, maar dat er voor de Nederlandse officieren in de andere rangen en de gezellen geen plaats meer is.

Nautilus NL voorzitter Marcel van den Broek: 'Het is voor ons en onze leden onbegrijpelijk dat een winstgevend bedrijf als Maersk, met ruim 300 schepen in de vaart, niet in staat zou zijn om naast de kapteins en Hwtk’s, alle 24 werknemers op hun vloot te plaatsen. Onze leden pikken dit niet en eisen dat Maersk alle aangekondigde ontslagen onmiddellijk terugtrekt. Bovendien is er in 2011 tussen Nautilus en AP Moller Maersk een 'memorandum of understanding (MOU) on job security' afgesloten. Deze 'gentlemen agreement' beschouwen wij nog steeds van toepassing.'

Petitietekst:

'Memorandum of understanding (MOU) on job security moet nagekomen worden'

Niemand gedwongen de poort uit bij Maersk!

 In september van dit jaar ontvingen we van u bericht dat Maersk de intentie heeft om de 5 nog resterende schepen, die onder Nederlandse vlag varen, voor het eind van dit jaar te verkopen. U kondigde toen aan dat de kapiteins en Hwtk’s in dienst kunnen blijven. Maar voor de 24 officieren in de andere rangen en de gezellen zou geen plaats meer zijn.

 

 

Hier lijkt duidelijk sprake van verdringing te zijn!

In strijd met gemaakte afspraken!

Het is voor ons onbegrijpelijk dat een winstgevend bedrijf als Maersk, met ruim 300 schepen in de vaart, niet in staat zou zijn ons te herplaatsen op één van deze schepen. Volgens ons moet het mogelijk zijn, om naast de kapteins en Hwtk’s, alle 24 werknemers werk te bieden binnen Maersk, gezien de grootte van de vloot. Daarnaast is in onze arbeidsovereenkomsten opgenomen dat 'men dienst moet doen op door de reder aan te wijzen schepen'. Dit is niet vlag gebonden! 

Ook zitten op dit  ogenblik collega’s aan boord die niet kunnen worden afgelost met de feestdagen omdat er geen aflosser beschikbaar is terwijl er  Nederlandse collega’s thuis zitten en graag willen varen!

Tevens bevreemdt het ons bijzonder dat u op dit moment nieuwe medewerkers aan het werven bent in Oost Europese landen. Hier lijkt duidelijk sprake van verdringing te zijn!

Bovendien is er in 2011 tussen Nautilus en AP Moller Maersk een 'memorandum of understanding (MOU) on job security' afgesloten. Deze 'gentlemen agreement' beschouwen wij nog steeds van toepassing. De beoogde reorganisatie, waarbij 25 werknemers boventallig worden, is daarom volledig in strijd met de afspraken, zoals vastgelegd in deze MOU.

Wij eisen dan ook dat u de door u aangekondigde ontslagen onmiddellijk terugtrekt en alle met ontslag bedreigde collega’s plaatst op uw schepen!

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus