ga naar de inhoud

Op 17 april 2019 heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State een definitieve uitspraak gedaan over onderbetaling aan boord van sleepboten in het Amsterdamse Havengebied.

Ontduiking WML in havensleepdienst terecht aangepakt

In deze zaak was sprake van ontduiking van de WML, enige jaren geleden, door een havensleepbedrijf in het Amsterdamse havengebied. De Inspectie SZW heeft toen handhavend opgetreden en boetes opgelegd. De Raad van State heeft hierover nu als hoogste rechter bepaald dat dit volledig terecht was.

Sascha Meijer, vice voorzitter maritieme vakbond Nautilus: 'Wij zijn blij met deze uitspraak. Hiermee wordt een halt toegeroepen aan een belangrijke sociale misstand,te weten de ontduiking van de Wet Minimumloon in het havensleepwerk.'

Strijd Nautilus tegen uitbuiting

Met deze uitspraak komt een einde aan een acht jaar durende strijd van Nautilus tegen een misstand bij dit havensleepbedrijf. Nautilus kreeg toen bewijs in handen dat dit bedrijf zijn Filipijnse werknemers ver beneden minimumloon betaalde. Hierdoor verloren andere werknemers in die sector hun baan. Hun concurrent bespaarde namelijk op de loonkosten door te varen met goedkope werknemers. Maar betaling beneden minimumloon was en is niet toegestaan op sleepboten die worden ingezet in en vanuit het Amsterdamse havengebied. Hiertegen is Nautilus toen in het geweer gekomen.

Nautilus staat voor werkgelegenheid

Sinds jaar en dag staat Nautilus pal voor een sterke en gezonde Nederlandse zeevaartsector. Werkgelegenheid voor onze leden, goede en sociale arbeidsvoorwaarden, veilig werk en respect voor maritieme professionals staan centraal.
Sociale bescherming van zeevarenden en respect voor de regels zijn de absolute basis. In de zeevaart gelden internationale regels, zoals het Maritiem Arbeidsverdrag. Andere regels gelden op nationaal niveau, zoals de wet over het minimumloon (WML). De Raad van State heeft nu bevestigd dat het minimumloon ook geldt voor zeevarenden werkzaam aan boord van zeeschepen die feitelijk hun thuishaven in Nederland hebben.

Uitbuiting voorkomen

Vakbonden zoals de FNV, waar Nautilus ook lid van is, hebben zo’n eeuw geleden hard gevochten voor de invoering van een wettelijk minimumloon. De WML voorkomt uitbuiting en beschermt de Nederlandse arbeidsmarkt. Concurrentie op steeds lagere lonen is slecht voor de Nederlandse arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Dit leidt tot een neerwaartse loonspiraal. Daarom geldt in Nederland, net als in veel andere landen, een minimum.


Word vandaag nog lid van Nautilus