ga naar de inhoud

De inkt van het akkoord over de tijdelijke bezuinigingen was nog niet droog of Holland America Line (HAL) kondigde een collectief ontslag aan bij het UWV. ‘Aangezien er vier schepen uitgaan, hielden we natuurlijk al rekening met eventuele ontslagen in de toekomst. Maar dat die zo snel na het ondertekenen van het addendum op de cao zouden worden aangekondigd…dát hadden we niet voorzien’, aldus Nautilus vakbondsbestuurder Marcel van Dam.

Niet chic

Na instemming van een nipte meerderheid van de leden werd op 13 oktober 2020 het addendum op de cao – waardoor tijdelijke bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden mogelijk werden – door Nautilus getekend en verzonden aan HAL. Op 14 oktober werd door HAL aan de bemanning medegedeeld dat zij, in verband met de huidige operationele pauze en de verkoop van vier schepen, het proces voor een collectief ontslag gingen starten. Zoals eerder dit jaar een deel van het kantoorpersoneel werd ontslagen, zo zijn nu de zeevarenden werkzaam bij alle bedrijfsonderdelen van Carnival Corporation de klos. Voor HAL Beheer – waar de meeste Nederlanders gecontracteerd zijn – heeft men het voornemen uitgesproken om ongeveer één derde van het personeelsbestand te laten gaan. Een ontzettend zure boodschap en de timing van deze berichtgeving deed heel wat mensen de  wenkbrauwen optrekken. ‘Niet chic’ is de meest nette formulering, als we de reactie van leden (en Nautilus collega’s) hierop moeten samenvatten.

We zijn nog in afwachting van het concept sociaal plan

Vertegenwoordiging zeevarenden

Bij HAL Beheer bestond nog geen ondernemingsraad (OR) voor de zeevarende tak van het bedrijf. Een OR heeft in het geval van een collectief ontslag echter adviesplicht en informatierecht. En doet onderzoek naar het nut en de noodzaak van de aangevraagde ontslagen. Gezien de huidige reorganisatie zeevarenden betreft, stelde de OR dat de vertegenwoordiging van zeevarenden in dit proces onmisbaar is. Een speciale commissie – waarin zeevarenden uit de diverse rangen deelnemen – werd opgestart. Op het moment van schrijven bevindt de OR zich nog in de onderzoeksfase: we hebben van hen begrepen dat zij HAL vele kritische vragen hebben gesteld en nog wachten op het antwoord. Uiteraard hebben we goed contact met hen.

Sociaal plan

Terwijl de OR zich buigt over de adviesaanvraag voor het collectief ontslag, spreekt ook Nautilus met de vertegenwoordigers van HAL. Deze gesprekken hebben zich deels gericht op procesafspraken, maar er zijn ook al flinke discussies gevoerd over onder andere de hoeveelheid Nederlanders die dienen te vertrekken en de door Nautilus gewenste regeling voor zeevarenden, die vrijwillig vertrekken (en daarmee plaatsmaken voor collega’s die wel willen blijven). Daarnaast heeft Nautilus veel input gegeven voor het te schrijven sociaal plan, want als er mensen ontslagen worden…dan wel mét een goede regeling! We zijn nog in afwachting van het concept sociaal plan. Wordt vervolgd.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus