ga naar de inhoud
Industrieel

Werkgevers- en werknemersorganisaties introduceren Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart

18 oktober 2018

Sinds 2013 is er geen nieuwe cao binnenscheepvaart afgesloten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De reden hiervoor is dat er geen algemeen verklaarde cao voor de bedrijfstak kan worden afgesloten door de sociale partijen omdat de vereiste werkgeversrepresentativiteit van 60% ontbreekt. Toch heeft de bedrijfstak behoefte aan een kader, waarin minimale afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, die rekening houden met de specifieke kenmerken van de bedrijfstak.

Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart

Er zijn twee Model arbeidsvoorwaarden regelingen gemaakt.

Het eerste Modeis bedoeld voor de werkgever die een Individuele arbeidsovereenkomst met zijn werknemer wil aangaan. In de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer kan naar het model worden verwezen en kunnen de voor de werknemer overeengekomen dagelijkse diensttijd, rooster, overwerk bepaling en het loon in de individuele arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Voor het overige kan dan een verwijzing naar het Model worden gemaakt.

Het tweede Model is bedoeld voor ondernemingen die een eigen cao willen (voor zo ver zij deze nog niet hebben). Dit Model zal door de werknemersorganisaties als minimum uitgangspunt worden beschouwd bij gesprekken om te komen tot een Ondernemings-cao.

Minimumafspraken

Nautilus International, CNV Vakmensen en Koninklijke BLN- Schuttevaer bevelen de Modelbepalingen aan als minimumafspraken. Bij de modellen behoort een loontabel, die elk half jaar met de prijsstijging wordt aangepast. Deze loontabel wordt als apart document gepubliceerd.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus