ga naar de inhoud

 'Veilig Werken Op Zee'; een campagne voor beter veiligheidsbewustzijn in de maritieme sector

Jaarlijks vallen er nog onnodig gewonden en zelfs doden in de zeescheepvaart. Uit de Rapportage 'Ongevallen scheepvaart' van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) blijkt dat in bijna de helft van de incidenten op zee sprake is van een arbeidsongeval. Om het aantal arbeidsongevallen te verlagen, moet er blijvende aandacht zijn voor veiliger werken op zee.

Verschillende oorzaken liggen aan de ongevallen ten grondslag. Werknemers aan boord stellen niet altijd hun eigen veiligheid boven alles. Om het werk stop te kunnen zetten bij onveilige situaties, moeten sommige zeevarenden over een grote drempel stappen. Uitvaren met minder reddingsvesten dan dat er bemanning aan boord is, komt in zeldzame gevallen ook nog voor. Daarnaast wordt er niet altijd voldoende voorbereiding getroffen bij het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden. Afspraken over communicatie zijn niet altijd duidelijk of worden niet goed nageleefd. Het bevorderen van meer bewustwording van je eigen veiligheid en die van je collega’s verbetert de veiligheid van het werken aan boord. 

Om elkaar te begrijpen is goede communicatie in het dagelijks leven onmisbaar, tijdens het werken aan boord des te meer.”

  • Jeroen Dijsselbloem, Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid (bron: Rapportage ongevallen Scheepvaart)

Krachten bundelen

De campagne 'Veilig Werken Op Zee' is ontstaan naar aanleiding van het preventieprogramma van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en is ontwikkeld in opdracht van de redersvereniging KVNR, de Vereniging van Waterbouwers en de Stichting Sectorraad Visserij in samenwerking met maritieme vakbond Nautilus International.

Kennis delen en van elkaar leren

In de voorbereiding op de campagne zijn veel gesprekken gevoerd met zeevarenden en leidinggevenden om een helder beeld te krijgen van de oorzaken van risico's en mogelijke oplossingen. Er is heel veel kennis en expertise binnen de maritieme sector, maar kennisuitwisseling moet beter worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Met deze campagne krijgt de dialoog over veiligheid een boost en kan deze op gang blijven. Nadrukkelijk ligt in de campagne de focus op het aanbieden van een uitgebreide campagne toolkit, voor alle partijen beschikbaar, ter ondersteuning van trainingen of gesprekken over veiligheid binnen de eigen organisatie. Denk aan realistische video’s van 'near-misses', ervaringen van deckhands en kapiteins, maar ook infographics en posters.

 

Met deze campagne krijgt de dialoog over veiligheid een boost en kan deze op gang blijven.

Middelen gratis beschikbaar

Op veiligwerkenopzee.nl komen in 2022 gratis campagnematerialen beschikbaar die voortdurend worden aangevuld. Eerst in het Nederlands en later ook in het Engels. De materialen zijn speciaal ontwikkeld om aan boord en digitaal goed inzetbaar te zijn. Daarmee krijgt de hele maritieme sector handvatten om veilig werken extra onder de aandacht te brengen. 

Nog jaren campagne voeren

Medio februari 2022 neemt de campagne een vlucht met een drietal webinars voor leidinggevenden en walorganisaties waarbij wordt ingegaan op de specifieke risico's en uitdagingen binnen de sectoren visserij, waterbouw en koopvaardij. Kennis uit deze sessies wordt vervolgens weer gebruikt om de campagne voor werknemers aan boord uit te breiden.

De campagne 'Veilig Werken op Zee' zal meerdere jaren lopen en meebewegen met de ontwikkelingen in de maritieme sector. Zo willen de initiatiefnemers het veiligheidsbewustzijn actueel houden en blijvend vergroten.

Bezoek nu veiligwerkenopzee.nl voor een eerste indruk. Het aanbod aan middelen wordt in de komende maanden verder uitgebreid evenals de beschikbare taalopties.

Samen voor veiligheid

Als maritieme vakbond zijn wij natuurlijk altijd bezig met veiligheid op zee, nu komt hier de komende tijd nog extra aandacht voor. Zie jij onveilige situaties bij jou aan boord? Vind je ook dat hier verandering in moet komen? Durf jij het verschil te maken? Neem contact met ons op via infonl@nautilusint.org om samen te werken aan een veilige werkomgeving!


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus