ga naar de inhoud

In de Telegraph Maart van dit jaar eindigden wij ons artikel over de reorganisatie bij MSM B.V. met de woorden:

'Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer gaf Maersk echter nog altijd aan niet van het pad van voorgenomen ontslagen te willen wijken'.

Wat zijn daarna de ontwikkelingen geweest?

Sociaal Plan

Vanuit het overleg met MSM werd vervolgens begin maart het definitief concept Sociaal Plan overeengekomen en met de leden besproken. Daarna hebben de boventallige leden  schriftelijk kunnen stemmen over het Sociaal Plan, waarbij de uitkomst was dat de meerderheid het Sociaal Plan goedkeurde.

Nog altijd niet eens met MSM ontslag motivering

Met hierbij wel nogmaals aangetekend dat deze goedkeuring van het sociaal plan niet betekende dat (zoals verwoord naar de MSM directie) '…leden zich kunnen vinden in de motivering van uw voornemen om hen te ontslaan. Zij zijn en blijven van mening dat het mogelijk moet zijn om de 24 officieren en gezellen in dienst te houden binnen Maersk, zeker in een tijd waar Maersk op dit ogenblik mensen tekort komt om haar vloot te bemannen.’

Doorvoering reorganisatie

In de afgelopen maanden is de Ondernemingsraad druk bezig geweest met het adviestraject rondom de voorgenomen reorganisatie van MSM. Halverwege juli werd door de Ondernemingsraad een (nieuw) advies uitgebracht aan de MSM bestuurder. Kort hierna heeft de bestuurder het besluit genomen om de voorgestelde reorganisatie van MSM door te gaan voeren. 

 

 

Wij staan onze leden uiteraard bij in de afwikkeling van hun arbeidsovereenkomsten

Ondernemingsraad en medezeggenschap in de toekomst

In het door de Ondernemingsraad uitgebrachte advies voor de reorganisatie heeft de Ondernemingsraad ook een aantal voorwaarden aan de bestuurder gesteld om de reorganisatie te kunnen uitvoeren. In een convenant heeft de Ondernemingsraad, naast een mogelijke verlenging van de looptijd van het Sociaal Plan, het voorbestaan van een personeelsvertegenwoordiging laten vastleggen, welke voor een grote reorganisatie dezelfde rechten en plichten heeft als een volwaardige Ondernemingsraad.

Gevolgen reorganisatie

Het directe gevolg van de reorganisatie is dat er nu afscheid genomen moet worden van 24 zeevarende collega’s. Deze hebben inmiddels allemaal een beëindigingsovereenkomst ontvangen, waarmee de individuele arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Uiteraard staan wij onze leden bij in de afwikkeling van hun arbeidsovereenkomsten en bieden wij ze ook onze dienstverlening 'Van Werk naar Werk' aan. 

Verkoop schepen onder NL vlag

Maersk verkocht vorig jaar zijn 5 nog resterende schepen, die onder Nederlandse vlag voeren. Tegelijkertijd werd aangekondigd dat de kapiteins en Hoofdwerktuigkundigen (Hwtk’s) wel in dienst konden blijven, maar dat er voor de overige 24 Nederlandse officieren in de andere rangen en de gezellen geen plaats meer zou zijn.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus