ga naar de inhoud

In september van dit jaar ontvingen we het bericht dat Maersk de intentie heeft om de 5 nog resterende schepen, die onder Nederlandse vlag varen, voor het eind van dit jaar te verkopen. De rederij heeft aangekondigd dat de kapiteins en Hwtk’s in dienst kunnen blijven. Voor de officieren in de andere rangen en de gezellen zou geen plaats meer zijn.

Alle werknemers binnen boord houden

Op dat moment liep de adviesaanvraag bij de MSM ondernemingsraad nog en in overleg met hen is voor Nautilus de eerste inzet: behoud van werkgelegenheid. In totaal zouden volgens Maersk 25 zeevarenden boventallig worden; te weten 22 officieren en 3 gezellen. Volgens ons moet het mogelijk zijn, om naast de kapteins en Hwtk’s, alle 25 werknemers werk te bieden binnen Maersk, gezien de grootte van de vloot. Daarnaast is in de arbeidsovereenkomsten opgenomen dat men dienst moet doen op door de reder aan te wijzen schepen. Dit is niet vlag gebonden.  Bovendien is er in 2011 tussen Nautilus en AP Moller Maersk een 'memorandum of understanding (MOU) on job security' afgesloten. Deze 'gentlemen agreement' is nog steeds van toepassing. De beoogde reorganisatie, waarbij 25 werknemers boventallig worden, is daarom volledig in strijd met de afspraken, zoals vastgelegd in deze MOU.

 

De beoogde reorganisatie, waarbij 25 werknemers boventallig worden, is volledig in strijd met de afspraken

Wet Melding Collectief Ontslag

Zoals altijd dient de werkgever, op grond van de cao, met de vakbond overleg te hebben in geval van reorganisatie of inkrimping aan de vloot. Daarnaast is de werkgever volgens de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) verplicht om deze bij het UWV en de vakbond te melden. De voorwaarden die gelden bij de WMCO zijn: ontslag van 20 werknemers of meer binnen een periode van drie maanden én ontslag om bedrijfseconomische redenen én dat de werknemers die men wil ontslaan, werken binnen één (1) werkgebied.

Op het moment van schrijven van dit artikel was de WMCO melding bij het UWV net bekend, maar wachten we op het advies vanuit de ondernemingsraad MSM. Wordt dus vervolgd.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus