ga naar de inhoud

In oktober en november 2022 heeft Nautilus haar leden in dringende nieuwsbrieven gevraagd om in actie te komen tegen aantasting van Nederlandse werkgelegenheid via een versoepeling van de nationaliteitseis voor kapiteins. Dat hebben leden massaal gedaan. Meer dan 300 Nautilus leden hebben de internetconsultatie ingevuld en de minister laten weten wat zij vinden van zijn voornemen om Nautilus/FNV Waterbouw te omzeilen bij het ruimer varen met niet Europese kapiteins en aldus de werkgelegenheid van Nederlandse zeevarenden op het spel te zetten.

Door deze actie is de minister op zijn plan teruggekomen! Een klinkende overwinning voor Nautilus leden. Zo kunnen wij in de commissies, die over de vergunningen gaan, blijven opkomen voor de werkgelegenheid, doorstroom en stageplaatsen van onze leden. Wel wil de minister een evaluatie en onderzoek laten doen naar de huidige privaatrechtelijke regeling en vereisten.

In aanvulling op jullie acties hebben bestuur en advocaat van Nautilus stevig positie ingenomen. Onder meer door het indienen van een gedegen juridische opinie. En door gesprekken te voeren met de minister en hoge ambtenaren. Ook trokken we samen met andere betrokken partijen op, zoals de kapiteinsvereniging, de zeevaartscholen en de FNV.

Door de massale reactie van Nautilusleden op de internetconsultatie heeft de minister het belang van Nederlandse zeevarenden ingezien. Hij wil begin 2023 ambtelijk in overleg gaan met sociale partners en onderwijsinstellingen over mogelijke maatregelen, juist gericht op het verbeteren van de positie, het aandeel en de toekomst van Nederlandse zeevarenden aan boord van Nederlands gevlagde schepen.

Dat laatste klinkt goed en is ook waar Nautilus bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al enige tijd op aandringt. Daar komt nu beweging in. Het is belangrijk dat zeevarenden hier opnieuw hun input voor geven. Heb jij goed advies over hoe we de instroom en het behoud van zeevarenden kunnen verbeteren? Mail dan naar infoNL@nautilusint.org.

Verder blijft Nautilus zeer alert want aanvallen op jullie werkgelegenheid en op de positie van vakbonden zoals Nautilus/FNV Waterbouw zijn helaas van alle tijden.

Wij feliciteren Nautilus leden met deze overwinning!


Word vandaag nog lid van Nautilus