ga naar de inhoud

U zult het mogelijk al vernomen hebben, de FNV, waarbij Nautilus International en FNV Waterbouw zijn aangesloten, heeft op 4 juli ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord.

 

Tijdens een vergadering van het ledenparlement stemde een ruime meerderheid voor. In juni vorig jaar stemde driekwart van de leden van de FNV voor het pensioenakkoord. Het ledenparlement moest nu een oordeel geven of de afgesproken doelstellingen uit 2019 voldoende zijn ingevuld in de uitwerking. Het ledenparlement is tot conclusie gekomen dat hieraan wordt voldaan en gaf daarmee haar goedkeuring aan de uitwerking van dit akkoord. Alle betrokken partijen, (werkgeversorganisaties, vakbonden en kabinet) hebben thans hun goedkeuring gegeven waarmee een lang proces van onderhandelingen over aanpassing van het pensioenstelsel is afgesloten. De afspraken zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt in wetgeving waarbij ook de Tweede Kamer en de Eerste Kamer nog hun goedkeuring moeten geven. Naast de aanpassing van het stelsel zijn er afspraken gemaakt over een minder snelle stijging van de AOW leeftijd. Ook kunnen mensen met een zwaar beroep eerder stoppen met werken. In een deel van de maritieme sector zijn hier inmiddels, vooruitlopend op de wetgeving die per 1 januari 2021 moet ingaan, cao- afspraken over gemaakt met werkgevers. Die afspraken kunnen nu doorgang vinden waardoor ook varende professionals daadwerkelijk eerder kunnen stoppen.

 

Op de website van het FNV en ook op onze eigen website kunt u meer informatie terugvinden over de uitwerking. Hier leest u ook antwoorden op door onze leden veel gestelde vragen.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus