ga naar de inhoud

Sodexo, actief in de offshore catering, is afgelopen maanden een deel van het werk kwijtgeraakt aan concurrenten. Tevens is een deel van het werk stil te komen liggen door COVID19. Hierdoor kwamen 50 arbeidsplaatsen te vervallen. Sodexo heeft hierop de betrokken vakbonden Nautilus en FNV Procesindustrie benaderd om in overleg tot een sociaal plan te komen. Een eerste plan werd als eindbod aan de leden voorgelegd op 28 juli jongstleden. Dit plan, dat uitging van een transitievergoeding met factor1,35, werd door de leden van beide bonden vervolgens afgewezen als 'te mager'.

Onderhandelingsakkoord

Nadat een meerderheid van de leden het eindbod van Sodexo had afgewezen, zijn Nautilus en FNV opnieuw met Sodexo in overleg gegaan. Doel van partijen was om toch overeenstemming te bereiken over een sociaal plan. Bonden en Sodexo hebben vervolgens in augustus en september meerdere gesprekken gehad. Nautilus bestuurder Marcel van Dam: 'Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat we alsnog tot een onderhandelingsakkoord over het sociaal plan met Sodexo zijn gekomen. Dit akkoord werd dit keer met een positief advies aan de leden voorgelegd. Via een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten en een ledenvergadering werden werknemers geïnformeerd over de reorganisatie en de inhoud van het sociaal plan.'

 

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat we alsnog tot een onderhandelingsakkoord over het sociaal plan met Sodexo zijn gekomen

Wat is er veranderd ten opzichte van het eerdere eindbod?

In het huidige sociaal plan is de mogelijkheid opgenomen om in deeltijd te werken wanneer dit operationeel (in overleg met de klant) mogelijk is. De werknemer die hier voor kiest, ontvangt een aanvulling op het loon. De hoogte van de aanvulling is afhankelijk van de duur van de aanvulling. Bij 6 maanden aanvulling bedraagt de uitkering 25% van het verlies aan inkomen, doordat de werknemer minder werkt. De reguliere vakantiedagen op basis van de deeltijdfactor worden aangevuld door middel van compensatieverlof tot de omvang van het reguliere verlof bij een full time dienstverband. Een langere aanvulling is mogelijk. In dat geval wordt de aanvulling evenredig verminderd. In het sociaal plan is ook herplaatsing verder uitgewerkt. Doel is werknemers die boventallig worden te ondersteunen in het vinden van ander werk.

Vakbondsleden krijgen extra maand doorbetaald

Vakbondsleden krijgen een maand extra doorbetaald wanneer ze Sodexo moeten verlaten. Dit geldt als de werknemer al lid was in augustus, of als de werknemer bij de volgende reorganisatie een jaar lid is geweest. Voor de werknemer waarbij ander passend werk binnen Sodexo wordt gevonden, geldt dat het salaris gedurende een half jaar wordt aangevuld. Marcel van Dam: 'Vakbondsleden konden tot 30 september hun stem uitbrengen. Een ruime meerderheid van de leden stemde in met het verbeterde sociaal plan. Het sociaal plan heeft een looptijd van 3 jaar. Mocht blijken dat er gedurende de looptijd van het sociaal plan opnieuw een reorganisatie nodig is, dan zal opnieuw overleg met bonden over nut en noodzaak plaatsvinden.'

.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus