ga naar de inhoud

Sommige zaken kunnen, ook in tijden van corona,  gewoonweg niet te lang uitgesteld worden. Zo ook de jaarvergadering van Nautilus International niet. Op basis van de statuten zijn we namelijk verplicht om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de bijbehorende financiën. Dat doen we meerdere keren per jaar bij de leden die onze Raad van Advies vormen. Maar éénmaal per jaar mogen alle leden stemmen over deze onderwerpen; dat gebeurt tijdens de jaarvergadering.

Terugblik op 2019

Op 22 september jongstleden werden de aanwezige leden – in de zaal gezeten op coronaproof afstand van elkaar – in het Van der Valk Blijdorp hotel in Rotterdam dus geïnformeerd over alle zaken waar Nautilus zich in het afgelopen jaar (2019) mee bezig heeft gehouden. En dat is nogal wat! Er werden cao’s en sociale plannen afgesloten. Er is actie gevoerd tegen bezuinigingen, verdringing en uitsluiting van de vakbond. Er zijn honderden vragen van leden beantwoord en juridische zaken succesvol afgerond. We hebben gastlessen gegeven op maritieme scholen. Er is (inter)nationaal gelobbyd voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de maritieme sector en nog héél veel meer. Een korte opsomming in deze Telegraph doet dan eigenlijk ook geen recht aan de veelheid aan activiteiten van Nautilus International. Wie alles gedetailleerd wil weten, kan zich daarom het beste wenden tot ons uitgebreide jaarverslag.

Herverkiezing voorzitter en penningmeester/algemeen secretaris

We zijn blij te kunnen delen dat de leden tijdens de jaarvergadering instemden met het gevoerde beleid én de financiën. Er was echter méér om over te stemmen: Marcel van den Broek in de functie van voorzitter en Charley Ramdas in de functie van penningmeester/algemeen secretaris waren dit jaar namelijk aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering stemde – tot geluk van beide heren én Nautilus – unaniem in met de herbenoeming van beide kandidaten.

 

 

 

 

Er zijn honderden vragen van leden beantwoord en juridische zaken succesvol afgerond.

Nog een vacature in Raad van Advies

Ook in de Raad van Advies waren enkele leden aftredend en herkiesbaar als lid. Met unanieme instemming werden Peter Lok, Henk Eijkenaar (categorie kapiteins en stuurlieden), Wilco van Hoboken (categorie WTK’s), Jan de Rover en Jan van der Zee (categorie binnenvaart) en Geert Feikema (categorie 'overig') opnieuw benoemd als lid van Nautilus' Raad van Advies. Er is echter nog een vacature in de categorie gezellen. Daarom een oproep: val jij in deze categorie en wil je enkele keren per jaar (met een enthousiaste doch kritische blik) het bestuur van Nautilus voorzien van advies over het te voeren beleid? Dan zijn wij op zoek naar jou! Heb je interesse en/of wil je graag meer weten over deze (onbezoldigde) functie? E-mail dan naar infonl@nautilusint.org.

Afscheid & dank!

Helaas hebben we van Johan Kooij en Marinus van Otterloo – die respectievelijk door pensionering en een gebrek aan vacante posities in de juiste kiesgroep van de Raad van Advies dan wel gebrek aan voldoende tijd – afscheid moeten nemen. Natuurlijk blijven ze wel 'gewoon' lid: we zijn er dan ook zeker van dat we ook in de toekomst nog regelmatig van hen zullen horen! Johan en Marinus: bedankt voor jullie inzet! 

 


Word vandaag nog lid van Nautilus