ga naar de inhoud

Drie (digitale) bijeenkomsten waren er nodig om met Holland America Line (HAL) te komen tot een goed bod voor een nieuwe cao. De onderhandelingen werden gedaan door vakbondsbestuurders Marcel van Dam (Nautilus NL) en Steve Doran (Nautilus UK): samen staan we immers sterker!  

Cao-afspraken

Omdat het merendeel van de schepen nog steeds zonder passagiers vaart en het daarnaast onduidelijk is of de cruises in de nabije toekomst wél op de reguliere manier kunnen gaan varen, is gekozen voor een éénjarige cao. Holland America Line en Nautilus International hebben beiden de hoop uitgesproken dat een en ander volgend jaar weer ‘normaal’ is. De rederij omdat zij dan weer de reguliere bedrijfsvoering kan voeren.  Nautilus omdat er dan simpelweg meer te halen valt voor de werknemers. Een groot deel van de huidige cao-voorstellen is daarom, in goed overleg met betrokken kaderleden, met één jaar verschoven. Om inflatie tegen te gaan is wel afgesproken dat de minimum- en maximumschalen (ook wel: de aanvangs- en eindschaal) elk worden verhoogd met 2%. Bovendien komt er een algemene 3% loonsverhoging per januari 2022.

SARB in basisgage

Over de Sailing Assignment Return Bonus (SARB) - ooit bedoeld om voornamelijk jonge zeevarenden te stimuleren om bij Holland America Line te blijven varen – waren de partijen het minder snel eens. De rederij wilde de bonus voor nog minimaal één jaar bevriezen voor de officieren uit groep C, of deze in het geheel afschaffen. Met dit plan zouden vooral ‘tweede en derde’ officieren extra geraakt worden in hun financiën. ‘Dát wilden we als vakbond natuurlijk voorkomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat één groep meer lasten draagt dan de rest. Daarnaast hebben de zeevarenden voorgaand jaar al genoeg offers gemaakt voor de rederij’,  aldus Nautilus cao onderhandelaar Marcel van Dam. Uiteindelijk werd afgesproken dat de SARB voor deze groep wordt opgenomen in het basisgage. Dit maakt dat de betrokken officieren hierover minder belasting hoeven te betalen, dat het bedrag geïndexeerd wordt én dat zij hierover nu pensioen zullen krijgen.

Tijdens de onderhandelingen hebben drie kaderleden ons actief bijgestaan met raad en daad

Werkdruk en promotiebeleid

Nautilus International heeft ook aandacht gevraagd voor de werkdruk aan boord van de schepen en het promotiebeleid. Waar de werkgever wel kon aantonen dat de HAL schepen ongeveer gelijk zijn bemand als alle andere schepen behorende bij de Carnival-familie, kon men verbazingwekkend weinig vertellen over het proces achter de promoties van/voor zeevarenden. Daar ligt ook precies het pijnpunt volgens de leden. HAL heeft inmiddels toegezegd dit beleid duidelijker uit te werken, zodat zij kunnen voldoen aan een van hun eigen kernwaardes: ‘transparantie’.

Leden stemmen in

Na de onderhandelingen konden onze leden digitaal hun stem uitbrengen over het voorliggende cao-resultaat. Bijna 70% van de stemmende leden gaf daarbij aan in te stemmen met de nieuwe cao. Tijdens een (digitale) bijeenkomst voor leden (begin november) werd deze stemmingsuitslag nog eens bevestigd. Nautilus bestuurder Marcel van Dam is dan ook voornemens om het cao-resultaat te ondertekenen namens de Nederlandse leden. De stemmingsuitslag van de Britse collega’s en leden is op het moment van schrijven nog niet bekend. Last but not least: tijdens de onderhandelingen hebben drie kaderleden ons actief bijgestaan met raad en daad. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt Symen, Pieter en Matthijs!

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus