ga naar de inhoud

Onze leden bij ThyssenKrupp (TK) Veerhaven hebben eind oktober ingestemd met een aangepast eindbod van de werkgever voor een cao van 1 jaar, vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Wat ging hieraan vooraf

Als onderdeel van ThyssenKrupp Staal in Duitsland wordt ook TK Veerhaven getroffen door de afgenomen vraag naar staal in de staalverwerkende industrie. Met als gevolg dat er stevig ingegrepen moet worden in de uitgaven. Ook Veerhaven diende hieraan gevolg te geven. Nu had TK Veerhaven diverse ideeën op tafel gelegd op welke wijze er bezuinigd zou kunnen worden, zo ook op loon- en arbeidsvoorwaarden. De cao loopt aan het einde van dit jaar af en volgens TK Veerhaven zou dat een goed tijdstip zijn om dan de loon- en arbeidsvoorwaarden te versoberen.

Geen wijziging in loon- en arbeidsvoorwaarden

De bonden, Nautilus International en CNV Vakmensen, hebben echter aangegeven juist in deze tijd geen wijzigingen door te willen voeren in de loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit om rust op werkvloer in stand te houden.

Eindbod 1 afgewezen

De werkgever bleek wel gevoelig om rust op de werkvloer te behouden, maar wilde toch wel een bezuiniging op loon en arbeidsvoorwaarden. Het eerste eindbod bestond dan ook uit voortzetting van de huidige cao met 1 jaar, maar dan wel met een aanpassing op het gebied van verplichte flexibiliteit en het niet toepassen van het artikel van de automatische prijscompensatie (APC). De leden hebben echter dit eerste eindbod in de eerste van twee vergaderingen direct afgewezen. De reden is dat men absoluut niet kan instemmen met een verplichte flexibiliteit op aanwijzing van de werkgever. Nautilus binnenvaartbestuurder Bert Klein: 'Na deze eerste vergadering zijn wij teruggegaan naar de werkgever en hebben aangegeven dat dit eindbod nooit geaccepteerd zou gaan worden. Wij hebben vervolgens gevraagd om de verplichte flexibiliteit van tafel te halen en een nieuw eindbod te formuleren.'

 

 

 

 

 

Verplichte flexibiliteit’ van tafel gehaald

Eindbod 2 aanvaard

De werkgever had inmiddels goed naar zijn werknemers geluisterd en in zijn tweede eindbod kwam de verplichte flexibiliteit niet meer terug als eis. Wel blijft de nullijn voor 2021 gehandhaafd. De leden hebben in een stemming hun oordeel kunnen geven over dit nieuwe eindbod en hebben in meerderheid dit eindbod(2) geaccepteerd.

Nieuwe cao van kracht

Dit betekent dus dat er nu een nieuwe cao van kracht is, die ongewijzigd is ten opzichte van de huidige cao. Tenminste in zoverre dat de prijscompensatie niet wordt toegekend. Echter het artikel van de prijscompensatie blijft gehandhaafd en herleeft per 1 januari 2022!

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus