ga naar de inhoud

In mei 2019 plaatste Nautilus International op haar Engelse website een artikel over het incident waarin werd beschreven hoe het onder Nederlandse vlag varende offshore ondersteuningsschip VOS Stone een windturbine in de Oostzee raakte. Het stuk vermeldde dat de BSU (Duitse onderzoekseenheid voor ongevallen op zee) ‘ontdekt’ zou hebben dat de kapitein van het schip een noodsysteem zou zijn gaan testen. De BSU stelde daarnaast dat de kapitein daarmee een onnodig risico had genomen en bovendien had verzuimd om over zijn plannen te communiceren. De BSU gaf verder aan dat 'onderzoekers' tevens ontdekt zouden hebben dat de dienstdoende officier (DPO) kennelijk niet geheel vertrouwd was met de bediening van de DP-apparatuur. Ten tijde van de publicatie van dit artikel hebben wij de inhoud voor kennisgeving aangenomen, maar inmiddels zien wij belangrijke redenen om te wijzen op hetgeen in de nasleep van dit incident in zicht is gekomen.

Nooit eigen onderzoek gedaan

Vooraf passen enkele korte opmerkingen op de inhoud van de betreffende publicatie. De BSU bleek achteraf nooit enig eigen onderzoek te hebben gedaan, maar het rapport van werkmaatschappij VBMS en VOS één op één overgenomen te hebben. Bovendien is gebleken dat er nooit sprake is geweest van het testen van het IJS systeem ten tijde van het incident door de kapitein.

 

Deze conclusie is voor de kapitein heel erg belangrijk, omdat er door mensen altijd naar dit incident werd verwezen en er nu voor hem recht is gedaan.

Enig verwijt dienaangaande aan de kapitein blijkt achteraf dan ook onterecht!

Het Openbaar Ministerie te Hamburg denkt daar inmiddels ook zo over. Na de kapitein gedagvaard te hebben, vond er een uitgebreid onderzoek plaats. Nautilus heeft met haar nautisch deskundige, haar advocaat van en een Duitse advocaat verweer gevoerd tegen de tenlastelegging in de dagvaarding. Na onderzoek aan de hand van verklaringen en het kort na het incident uitgevoerde technisch onderzoek is een uitgebreid verweerschrift opgesteld en ingediend bij het OM te Hamburg. Kernpunten daarvan waren het feit dat het simpelweg niet online komen van het IJS systeem niets te maken had met enig handelen van de kapitein en dat er nooit sprake is geweest van het uitvoeren van enige test op dat systeem, terwijl het schip operationeel was. Zowel de informatie over het technisch onderzoek dat kort na het incident was uitgevoerd, als de beschikbare VDR informatie gaven geen enkele grond tot verwijten aan het adres van de kapitein.

Tot die conclusie is ook het OM te Hamburg gekomen, want uiteindelijk is de kapitein van de VOS Stone vrijgesteld van rechtsvervolging aangaande dit incident

Deze conclusie is voor de kapitein heel erg belangrijk, omdat er door mensen altijd naar dit incident werd verwezen en er nu voor hem recht is gedaan. Hij kan deze zaak nu eindelijk afsluiten en achter zich laten. Met betrekking tot dit artikel is op te merken dat een belangrijke reden om er nog eens op terug te komen is, dat het niet zo mag zijn dat met succes aangevochten beschuldigingen in een oud artikel als feiten vermeld blijven worden. Waarvan akte!


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus