ga naar de inhoud
Nautilus nieuws

Jaarvergaderingen 2020: Nautilus International, FNV Waterbouw en Maritiem Platform Gepensioneerden

16 juli 2020

Het coronavirus heeft dit jaar de samenleving aardig ontwricht en zo ook ons verenigingsleven. De jaarvergaderingen van Nautilus International, FNV Waterbouw en Maritiem Platform Gepensioneerden konden niet op de geplande data worden gehouden. Inmiddels is de situatie in Nederland gelukkig weer enigszins gestabiliseerd en mogen bijeenkomsten, zoals het houden van jaarvergaderingen weer doorgang vinden. Uiteraard wel met inachtneming van een reeks van maatregelen die spreiding van het virus moeten voorkomen.

In goed overleg met het Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp, Energieweg 2, Rotterdam, de locatie van alle drie de jaarvergaderingen, en de betrokken verenigingen is gekozen voor de datum van 
22 september a.s.

De jaarvergadering van FNV Waterbouw vindt plaats van 09.30 tot 12.00 uur,
de jaarvergadering Maritiem Platform Gepensioneerden van 11.00 tot 12.00 uur
en de jaarvergadering van Nautilus International van 13.00 tot 15.00 uur.

FNV Waterbouw leden zijn tevens lid van Nautilus International en zijn derhalve gerechtigd om ook aan de jaarvergadering van Nautilus International deel te nemen. De jaarvergadering van het Maritiem Platform Gepensioneerden staat open voor alle gepensioneerde Nautilus/FNV Waterbouw leden. Voor alle aanwezige leden wordt tussen 12.00 uur en 13.00 uur een lunch geserveerd. Zoals eerder dit jaar aangekondigd, vervalt dit jaar het Nautilus symposium. Hetgeen niet zal ontbreken zijn de hapjes en drankjes aan het einde van de dag, direct na afloop van de Nautilus International jaarvergadering.

Dagprogramma:

Agenda Jaarvergadering
Nautilus International

 1. Opening door voorzitter Marcel van den Broek
 2. Bestuursverslag van het gevoerde beleid in 2019
 3. Financieel jaarverslag 2019
 4. Verkiezing bestuursleden
 5. Verkiezing leden Raad van Advies
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Sluiting

Bij agendapunt 2:
Het verslag van het gevoerde beleid in 2019 zal het bestuur doen aan de hand van het jaarverslag. Tijdens de jaarvergadering ontvangt u een harde kopie van het jaarverslag. Het verslag is ook op de Nautilus website terug te vinden.

Bij agendapunt 4:
Bestuurders Marcel van den Broek en Charley Ramdas zijn dit jaar aftredend (statuten artikel 8, lid 7). Beiden stellen zich herverkiesbaar. De NL National Committee/Raad van Advies heeft inmiddels een bindende voordracht gemaakt (statuten artikel 8 lid 3).

Bij agendapunt 5:
Aftredend zijn:

Categorie Kapiteins en stuurlieden;
Johan Kooij (niet herverkiesbaar); Peter Lok (herverkiesbaar); Henk Eijkenaar (herverkiesbaar)

Categorie WTK’s;
Wilco van Hoboken (herverkiesbaar)

Categorie Scheepsgezellen;
Marinus van Otterloo (niet herverkiesbaar)

Categorie Binnenvaart;
Jan de Rover (herverkiesbaar); Jan van der Zee (herverkiesbaar voor halve zittingsperiode)

Overige categorieën;
Geert Feikema (herverkiesbaar)

Er zijn geen voorstellen en moties ontvangen van leden.

 

 

 

Samen staan we sterk en samen zorgen we dat we gezond blijven:

Agenda Jaarvergadering
Maritiem Platform Gepensioneerden

 1. Opening door voorzitter Marcel van Dam
 2. Bestuursverslag van het gevoerde beleid in 2019
 3. Herverkiezing bestuurslid Marcel van Dam
 4. Wat verder ter tafel komt
 5. Sluiting

Bij agendapunt 2:
Het verslag van het gevoerde beleid in 2019 zal het bestuur doen aan de hand van het jaarverslag. Tijdens de jaarvergadering zijn harde kopieën van het jaarverslag te verkrijgen. Tevens zal het verslag per email worden verzonden aan de leden van het platform.

Agenda Jaarvergadering
FNV Waterbouw

 1. Vaststellen agenda jaarvergadering
 2. Benoeming leden Raad van Advies
 3. Verkiezing voorzitter FNV Waterbouw
 4. Vaststellen verslag jaarvergadering 29-05-2019
 5. Vaststellen jaarverslag 2019
 6. Vaststellen jaarrekening 2019
 7. Décharge bestuur
 8. Integratie FNV Waterbouw/Nautilus International
 9. Werkplan
 10. Wat verder ter tafel komt

Bij agendapunt 5:
Het verslag van het gevoerde beleid in 2019 zal het bestuur doen aan de hand van het jaarverslag . Tijdens de jaarvergadering ontvangt u een harde kopie van het jaarverslag. Het verslag is ook op de FNV Waterbouw website terug te vinden.

Om de jaarvergaderingen veilig te kunnen laten verlopen, wordt een groot aantal maatregelen genomen, die voldoen aan de meest actuele richtlijnen van de overheid. Zo zullen de zalen zodanig worden ingericht, dat het houden van 1,5 meter afstand geen probleem behoeft te zijn. Tevens is er de beschikking over desinfecterende handgels en zal er gezorgd worden voor mondkapjes. Van de deelnemers vragen wij ook om naleving van de overheidsrichtlijnen. Ook vragen wij u om uw deelname aan één of meerdere van de bijeenkomsten vooraf aan ons te melden. Dit om ervoor te kunnen zorgen dat arrangementen zoals de lunch, maar ook het reserveren van de juiste zaalgrootte, optimaal kunnen worden ingeregeld. Leden die zich niet vooraf hebben aangemeld, kunnen vanwege de eerder beschreven Corona maatregelen de bijeenkomsten helaas niet bijwonen. Aanmelden kan uiterlijk tot en met maandag 7 september a.s. Dit kan per email mbrandsema@nautilusint.org of telefonisch: 010-2862987 bij mw. Monica Brandsema Schmidt.

Graag tot ziens op 22 september!


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus