ga naar de inhoud

Op 14 juni jongstleden vond de jaarvergadering 2022 plaats in het Hilton Hotel Rotterdam. Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur van Nautilus verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorgaande boekjaar. Op de Nautilus website is het jaarverslag te vinden, op de website van FNV Waterbouw is het jaarverslag van FNV Waterbouw beschikbaar. Dit jaar was er ook een spannende verkiezing tussen twee kandidaten om één zetel in de kiesgroep Gepensioneerden voor de Raad van Advies (RvA).

Nautilus voorzitter afwezig

Normaal gesproken zit Nautilus voorzitter Marcel van den Broek de jaarvergadering voor. Door ziekte was hij dit jaar voor het eerst in 17 jaar afwezig. Daarom zat Sascha Meijer, vice-voorzitter van Nautilus, de vergadering voor. Na een korte introductie van aanwezige Nautilus NL collega’s opende zij de jaarvergadering.

Jongeren interesseren voor pensioenen

Paginagewijs werd het jaarverslag van zowel de Nederlandse tak van Nautilus als het jaarverslag van FNV Waterbouw doorgelopen. Ook werden de twee financiële jaarverslagen besproken. Vanuit de zaal was er slechts één opmerking, 'het zou goed zijn als jonge mensen zich meer bezig houden met pensioenzaken', het bestuur gaf aan hier veel tijd in te steken, maar het blijft lastig om jonge mensen bij dit onderwerp te betrekken. Toch zal Nautilus zijn best blijven doen meer jongeren geïnteresseerd te krijgen in hun eigen pensioen. Sascha Meijer vertelde dat één van de methodes om meer jongeren geïnteresseerd te krijgen in hun pensioen, is gebruik maken van jonge pensioen experts. Bij de FNV worden actief jonge mensen opgeleid in deze richting, zij kunnen ook voor Nautilus van betekenis zijn.

 

Het zou goed zijn als jonge mensen zich meer bezig houden met pensioenzaken

Décharge

Na de behandeling van de financiële- en beleidsmatige jaarverslagen, verzocht het bestuur om décharge. Onder applaus werd décharge verleend door de aanwezigen.

Verkiezingen

Hierna werden voor de verschillende kiesgroepen van de RvA verkiezingen gehouden. Binnen de kiesgroep Kapiteins en Stuurlieden zijn zowel Joris van Vuuren als Chris Kuiken herkozen. Er staan binnen deze kiesgroep nog twee zetels open. Binnen de kiesgroep Binnenvaart is Jan van de Zee herkozen. Binnen de kiesgroep gepensioneerden was er slechts één zetel beschikbaar voor twee kandidaten. Johan Kooij en Peter Berlijn streden om deze plek. Beiden motiveerden hun kandidaatstelling waarna de verkiezingen plaatsvonden. We kunnen Johan feliciteren, hij zal terugkeren in de Raad van Advies! Bestuur en vergadering dankten ook Peter Berlijn hartelijk voor zijn kandidatuur.

Binnen de kiesgroep Werktuigbouwkundigen is Mathijs Ballieux door de Raad van Advies bij coöptatie gekozen. Ook hier is nog één zetel beschikbaar. Binnen de kiesgroep gezellen trad niemand af, er is wel een zetel beschikbaar.

Heb jij interesse mee te denken over het Nautilus beleid? Geef je dan ook op voor de RvA via cramdas@nautilusint.org.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus