ga naar de inhoud

Op 19 oktober jongstleden gingen de Belgische ITF Inspecteur Christian Roos (ACV Trascom) en de Nederlandse ITF Inspecteur Aswin Noordermeer (ITF The Netherlands) in de haven van Vlissingen aan boord van mv KUBILAI KHAN, welke vaart onder de Congolese vlag. De aanleiding voor dit bezoek was een klacht dat de bemanning aan boord van het schip al twee maanden niet betaald had gekregen. Na enig onderzoek was dit echter niet alleen aan boord van dit schip, maar betrof het ook twee andere schepen van dezelfde maatschappij.

Angstvallig stil


Tijdens de inspectie aan boord hebben de ITF-inspecteurs de nodige informatie verzameld en aan de hand daarvan de rederij benaderd. Het bleef vervolgens angstvallig stil vanuit het kantoor van de maatschappij. Ook ontmoetten zij de technical manager aan boord, die zich in eerste instantie vijandig opstelde, maar na enige discussie begreep hij onze doelstelling en werd zijn houding eerder pragmatisch.

ITF inspecteurs voeren druk op
 

De technische manager informeerde de ITF dat de gelden voor de salarissen werden vastgehouden door de KBC bank in België en de reden was onduidelijk. Ook bleek dit al enkele weken het geval te zijn. Aswin Noordermeer: ‘Nadat we  meerdere mails hadden verstuurd en de druk ook verder behoorlijk hebben opgevoerd, waarbij we meldden dat we het schip zouden opgeven bij de ILO als abandoned, is het ons uiteindelijk toch gelukt om de salarissen voor de maanden Augustus en September uitbetaald te krijgen. En daar was de bemanning uiteraard heel blij mee!’ 

 

Uiteindelijk gelukt om de salarissen uitbetaald te krijgen!


Geen Chief Engineer aan 
boord

 

Op 8 november werd duidelijk dat het schip zou vertrekken naar Boma in Congo, maar het bleek dat de Chief Engineer, die de dag voor vertrek zou aanmonsteren, met het corona virus was besmet. Dus er was geen Chief Engineer aan boord. Hierop is de ITF inspecteur wederom aan boord gegaan en heeft hij de maatschappij geïnformeerd dat het schip, minimum safe manning, de haven van Vlissingen niet kon/mocht verlaten alvorens er een Chief Engineer aan boord zou zijn, of dat er een vrijstellingsbrief van de vlaggenstaat is waarop zij toestemming geven uit te varen zonder Chief Engineer.  

Christian Roos: ‘De reeds bedenkelijke reputatie van deze vlagstaat werd bevestigd met de uitgave van een dispensatie. Deze dispensatie is een vrijstelling voor het schip om vanaf heden zonder tijdsbepaling telkens wanneer het schip Aaron Congo vaart, dit zonder Chief Engineer te doen.’

Aswin Noordermeer: ‘De Chief Engineer is een sleutel positie aan boord en het is ongehoord dat er een vrijstelling wordt gegeven op deze positie voor een zeereis van meer dan 2 weken! Het schip zou meerdere inbreuken hebben op de internationale regelgeving en we hopen dat het schip zonder calamiteiten in Boma mag afmeren.’

De bevoegde autoriteiten werden op de hoogte gebracht, maar konden niks doen.

 

 

 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus