ga naar de inhoud

Afgevaardigden op het congres van de Internationale Transportarbeidersfederatie (ITF) in Singapore staan achter een door Nautilus ingediende motie, die oproept tot verdere actie voor het verbeteren van de werkomstandigheden van werknemers in de explosief groeiende riviercruise-industrie.

Ter ondersteuning van de motie meldde de national secretary van de Zwitserse Nautilus vestiging Holger Schatz dat riviercruisetoerisme in de laatste vijf jaar snel is toegenomen en dat er nog verdere groei wordt verwacht.

Hij stipte aan dat er nu zo'n 15.000 werknemers in de 'ongereguleerde grensoverschrijdende' bedrijfstak actief zijn en dat velen van hen afkomstig zijn uit lage lonen landen. Met als gevolg sociale dumping wat ook zijn weerslag heeft op andere sectoren in de binnenvaart, zoals containervervoer en tankers.

Buitensporige overuren

'Door het gebrek aan effectieve regelgeving en het niet handhaven van de bestaande regels worden deze werknemers alom geëxploiteerd en worden zaken als het maken van buitensporige overuren niet gecompenseerd', aldus Schatz.

Er zijn echter bemoedigende signalen, waarbij de inspanningen van de vakbonden geleid hebben tot meer leden, aandacht in de media en actie door de autoriteiten in Nederland en Duitsland.

Werkomstandigheden verbeteren

In zijn oproep aan de ITF tot hernieuwde ondersteuning voor de vakbondscampagne verklaarde Schatz: 'Langzaam maar zeker zijn er duidelijke tekenen dat we de komende jaren erin zullen slagen de bedrijven op nationaal en internationaal niveau te laten onderhandelen en overeenkomsten te laten ondertekenen die de werkomstandigheden aanzienlijk zullen verbeteren.'


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus