ga naar de inhoud

In Rotterdam werden op 4 mei jongstleden de ruim 4.100, tijdens de Tweede Wereldoorlog, omgekomen opvarenden van de Nederlandse Koopvaardij herdacht.

Deze herdenking vindt jaarlijks plaats bij het Nationaal Koopvaardijmonument (De Boeg), op de hoek van de Boompjes en de Leuvehaven, aan de Nieuwe Maas.

Namens Nautilus International woonde algemeen secretaris Charley Ramdas de plechtigheid bij. Samen met Elsa van Gelderen, die The Royal British Legion (Holland Branch) vertegenwoordigde, legden zij namens beide organisaties een krans.

Ontberingen

Ook prinses Margriet en burgemeester Aboutaleb waren bij deze plechtigheid aanwezig. Prinses Margriet is petekind van de Nederlandse koopvaardij. De burgemeester memoreerde aan de vaarplicht die voor alle opvarenden tot zes maanden na de oorlog gold. Hij stond in dit verband nadrukkelijk stil bij de doorstane ontberingen en onderstreepte de waardering voor de moed en geleverde prestaties.


Word vandaag nog lid van Nautilus