ga naar de inhoud

Op vrijdag 10 maart kwamen een twintigtal ambassadeurs van het project Zeebenen in de Klas bijeen in het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. De vorige ambassadeurs-dag vond alweer 3 jaar geleden plaats op de Pollux op het Amsterdamse IJ, vlak voordat het land op het coronaslot ging. Gelukkig liggen deze ook voor het Project Zeebenen lastige jaren inmiddels achter de rug en begint het aantal gastlessen inmiddels weer aardig op het oude niveau terug te komen.

Wel werd er in de corona jaren getracht online gastlessen aan te bieden maar in totaal zijn er, met wisselend succes, slechts een handjevol online gastlessen gegeven. Ondanks de maatregelen geven leerkrachten toch sterk de voorkeur aan een fysieke gastles, die ook in de ‘coronaluwe periodes’ werden gegeven; met name het punt interactie (tussen ambassadeur en leerlingen) speelt daarbij een belangrijke rol.

Met het schooljaar 2022-2023 is het project Zeebenen echter wederom goed op weg. De verwachting is voor het schooljaar 2022-2023 weer ons doel te bereiken: het geven van gastlessen aan ruim 8.000 leerlingen.

Enthousiasmeren leerlingen

De ambassadeurs werden in de ochtend eerst bijgepraat door projectleider Hans Walthie en projectcoördinator Caro Cordes, waarna er een levendige uitwisseling van gastleservaringen ontstond. Tevens werd er volop gediscussieerd over de toekomst van de Nederlandse zeevarenden, de voortschrijdende (semi) autonome ontwikkelingen aan boord en op afstand en het enthousiasmeren van leerlingen voor het Zeeman/vrouw-schap.

In de middag vond er een rondleiding door het fraaie museum plaats, waarna de dag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

De voorlichtingscampagne ‘Zeebenen in de klas’ is een initiatief van de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden (TAZ): een samenwerkingsverband van de KNVR, Nautilus, Nederlands Loodswezen en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij. Het project ging in 2010 van start en wordt gefinancierd door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart (O&O-fonds). Nautilus vervult het projectleiderschap. De gastlessen worden gegeven door ruim 100 ambassadeurs, onder wie ook veel leden van Nautilus.

Nieuwe ambassadeurs gezocht

Onze ambassadeurs nemen in aantallen iets af. Wij zijn 12 jaar geleden gestart met een grote groep enthousiaste ambassadeurs en tussentijds zijn er ook nieuwe ambassadeurs bijgekomen. Ondanks hun aanhoudende enthousiasme geven de ambassadeurs die stoppen aan, dat het nu de beurt is aan een nieuwe zeevarende populatie.

Ook zin om eens een gastles te geven of wil je er eerst eens wat meer over weten? Meld je dan aan via: zeebenenindeklas@gmail.com


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus