ga naar de inhoud

Op donderdagmiddag 20 mei jongstleden werd voor de 13e  keer de Ondernemingsraad(OR)-contact (mid)dag gehouden. Deelneming was open voor leden van Nautilus International / FNV Waterbouw en leden van de FNV. Maar ook niet-leden van een vakbond waren van harte welkom. De contact (mid)dag werd georganiseerd door advocatenkantoor Wybenga en Nautilus International. Vanwege de corona-restricties was er dit keer voor gekozen deze bijeenkomst online te organiseren via Microsoft Teams.

De bijna 20 deelnemers waren afkomstig van: Wagenborg Scheepvaart, Maersk Ship Management, Fugro Nederland, Fugro Marine Services, Redwave BV, Chemgas Shipping, Jumbo Maritime, Svitzer Euromed, HAL, DCR, ThyssenKrupp Veerhaven en ActaMarine.

Belangrijkste programma-onderwerpen waren:                

Corona-actualiteiten
Walla al Jaboury en Lisanne Winde (Wybenga Advocaten)
Verkiezingen en werving kandidaten

Jos Hilberding (Nautilus International)

(Tussentijdse) Verkiezingen en interne rolverdeling OR: hoe moet dat worden georganiseerd

Kirsten Boele en Willemijn Lenders (Wybenga Advocaten)

Je steekt er toch iedere keer weer veel van op

Break out sessies

Tevens waren er ‘Break out sessies’ waar in kleine groepjes onderling met elkaar werd gediscussieerd over de behandelde onderwerpen en allerlei andere zaken waar een (kandidaat) OR lid mee te maken krijgt.

Aan het eind van de middag spraken alle deelnemers van 'een geslaagde middag':

'Heel goed om met elkaar van gedachten te wisselen over deze onderwerpen'. 'Je steekt er toch iedere keer weer veel van op; ook achteraf komt bepaalde informatie je soms goed van pas'. 'De gepresenteerde onderwerpen sluiten goed aan bij mijn huidige praktijksituatie'. 'Goed om te horen dat anderen met dezelfde dingen worstelen als wij in ons bedrijf'. 'Ik vroeg me van tevoren af of het niet erg saai zou worden, nu het on line was, maar de tijd is omgevlogen en met name ook de onderlinge interactie was voor mij van meerwaarde'.

Hopelijk volgend jaar weer op locatie

Ondanks dit geslaagde on line experiment spraken toch alle deelnemers de hoop uit dat de volgende OR Contactdag weer fysiek zou kunnen plaatsvinden: ‘Het mooiste is toch dat je elkaar face to face in een informele setting op een leuke locatie treft. En waar je ook even ‘off the record’ waardevolle ervaringen met elkaar kunt delen. Hopelijk gaat dit volgend jaar weer lukken…’

 

 


Word vandaag nog lid van Nautilus