ga naar de inhoud

Nautilus leden worden verzocht hun mening te geven over een belangrijke voorgestelde herziening van de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). U kunt dit doen door deel te nemen aan een belangrijke Nautilus Federatie enquête hierover.

De voorgestelde STCW herziening heeft een impact op de beroepsuitoefening van alle huidige en toekomstige maritieme professionals. Daarom is het geven van uw mening hierover van groot belang.

Uw feedback zal ons als Nautilus, en alle bij de Nautilus Federatie aangesloten vakbonden, helpen om de mening van de zeevarenden mee te laten wegen inzake een eventuele toekomstige beoordeling van het STCW.

Laat uw stem horen

Ook Nautilus professional & technical medewerker David Appleton dringt er bij alle zeevarenden op aan deel te nemen aan de enquête, ‘omdat de voorgestelde STCW herziening het potentieel heeft om alle huidige en toekomstige maritieme professionals te beïnvloeden. En het 'van vitaal belang' is dat hun stem wordt gehoord’.

‘In een tijd waarin de industrie grote veranderingen ondergaat in termen van de technologie die aan boord wordt gebruikt, alsmede de vaardigheden die nodig zijn om moderne schepen veilig te bedienen, is het van cruciaal belang dat de meningen van zeevarenden worden meegenomen in de discussies om ervoor te zorgen dat het de goede kant uitgaat met mogelijke wijzigingen’, aldus David Appleton.

 

Vul de enquête in

Gedragscode verouderd?

De enquête vraagt onze leden onder meer of zij het STCW-Verdrag en de Gedragscode verouderd vinden. Of in sommige gevallen de in de Code vastgelegde bevoegdheden niet langer geschikt zijn. En of dat heeft geleid tot een situatie waarin STCW officieren en matrozen niet altijd over de vaardigheden en competenties beschikken die nodig zijn voor de moderne zeevarende.

Aan de andere kant moet worden erkend dat het STCW de wettelijke minimale opleiding vertegenwoordigt die vereist is en dat er niets is wat vlaggenstaten of bedrijven belet verder te gaan dan het minimum.

Technologische ontwikkelingen

Er is ook een toenemende erkenning dat technologische ontwikkelingen waarschijnlijk van invloed zijn op de vaardigheden die nodig zijn voor zeevarenden aan boord van de schepen van de toekomst.

De inbreng van zeevarenden is essentieel om ervoor te zorgen dat bij elke beoordeling rekening wordt gehouden met de ervaringen van maritieme professionals die het zwaarst getroffen zullen worden door eventuele veranderingen en om ervoor te zorgen dat het trainingsregime nu en in de toekomst geschikt blijft voor het doel. Neem daarom de tijd om de enquête in te vullen en geef ons uw feedback. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Vul de Nautilus Federatie STCW enquête in

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus