ga naar de inhoud
Juridisch

Nautilus International/FNV Waterbouw wint ook in hoger beroep wachtgeldzaak tegen Van Oord

13 december 2019

Na een langlopend traject heeft het Gerechtshof Den Haag op dinsdag 10 december uitspraak gedaan over de correcte toepassing van de cao Waterbouw en de buitenlandregeling. Daarbij ging het met name om de toepassing van de Wachtgeldregeling door Van Oord. Eerder had de rechtbank Rotterdam al geoordeeld dat Van Oord onder meer de Wachtgeldregeling onjuist had toegepast. Van Oord ging in hoger beroep. Nu heeft ook het Hof FNV Waterbouw op nagenoeg alle punten in het gelijk gesteld.

Het betreft honderden werknemers en een grove berekening wijst uit dat het om enkele miljoenen euro’s gaat.

Bijna alle grieven van Van Oord tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam zijn verworpen; uitsluitend de grief ten aanzien van de privacy-aspecten is toegewezen. Het Hof heeft de uitspraak van de rechtbank op alle overige punten bekrachtigd.

Dit betekent onder meer dat door Van Oord eenzijdig afgeschreven opgebouwde verlofdagen (buitenlandverlof, vierploegenverlof en cursusverlof) bijvoorbeeld in verband met planningsperikelen of in het kader van leegloopsituaties moeten worden teruggeboekt. Van Oord had meteen de Wachtgeldregeling in de cao moeten laten ingaan en had de verlofdagen van werknemers dus niet mogen inzetten.

Arrest Hof laat geen ruimte voor discussie

Nautilus International/FNV Waterbouw heeft zich jarenlang verzet tegen deze praktijk van Van Oord. Het zonder instemming van werknemers afschrijven van opgebouwde verlofdagen om planningsproblemen of leegloopsituaties op te vangen is niet toegestaan. Het bedrijfsrisico werd door Van Oord ten onrechte neergelegd bij de werknemers.

Het Hof is helder: zij bevestigt onomwonden dat de afschrijving van verlofdagen om een werkgeversrisico op te vangen inderdaad niet is toegestaan. Van Oord zal de Wachtgeldregeling correct moeten toepassen en de situatie over het verleden moeten corrigeren.

Het Hof bekrachtigt daarmee de uitspraak van de rechtbank waarin de rechter overwoog dat het voor risico van de werkgever komt als de werkgever geen werk kan aanbieden. De Wachtgeldregeling in de cao is dan bedoeld om inkomensterugval op te vangen op kosten van de werkgever. Het eerst afschrijven van verlofdagen op kosten van de werknemers is daarmee in strijd. Daarbij is van belang dat verlof bedoeld is om werknemers uit te laten rusten na een lange periode van arbeid en niet om het niet kunnen aanbieden van werk door een werkgever op te vangen.

Het liefst was Nautilus International/FNV Waterbouw zonder tussenkomst van een rechter eruit gekomen.

Jarenlang heeft Nautilus International/FNV Waterbouw overleg gevoerd over dit dossier met Van Oord en van Oord er op gewezen dat zij de Wachtgeldregeling onjuist toepast. Van Oord volhardde echter in deze onjuiste toepassing van de cao. Ook pogingen om gezamenlijk een minnelijke regeling te treffen zijn niet geslaagd, zodat Nautilus International/FNV Waterbouw uiteindelijk geen andere mogelijkheid restte dan in het belang van haar leden een uitspraak door de rechter te laten doen.

Het betreft honderden werknemers en het gaat om enkele miljoenen euro’s.

Een groot succes dankzij de inzet van onze leden!

FNV Waterbouw voorzitter Charley Ramdas is verheugd over de uitspraak. ‘Om dit voor elkaar te krijgen had Nautilus International/FNV Waterbouw de beschikking over twee topadvocaten. Maar zonder informatie, doorzettingsvermogen en geduld van onze betrokken leden was dit nooit gelukt. Een groot compliment voor de inzet van onze leden dus! Bovendien is hiermee het afwentelen van het bedrijfsrisico van Van Oord op haar werknemers afgestraft.’


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus