ga naar de inhoud

Automatische prijscompensatie volledig toegepast

De vakbonden FNV Havens en Nautilus International hebben een akkoord bereikt met Boluda Towage Rotterdam over een nieuwe cao voor het varend personeel. De cao krijgt een looptijd van twee jaar; van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. In die twee jaar wordt de automatische prijscompensatie volledig toegepast, waardoor de werknemers geen koopkrachtverlies lijden.

Concreet betekent de automatische prijscompensatie dat de lonen per 1 januari 2022 met 3,28% worden verhoogd en per 1 januari 2023 met – afhankelijk van de definitieve gegevens over het prijspeil in oktober 2022 – ongeveer 7%. Daar bovenop is een loonsverhoging afgesproken van 1,5% per januari 2023.

1,5% voor ouderenbeleid

Verder is onder meer overeengekomen dat structureel 1,5% van de loonsom wordt gereserveerd voor ouderenbeleid. Alleen al vanwege de nachtdiensten die in de sector sinds jaar en dag deel uitmaken van de dienstroosters, is op de sleepboten sprake van zwaar werk.

Eerder stoppen met werken

De vakbonden en de werkgever zullen daarom in de loop van dit jaar afspraken maken over regelingen voor oudere werknemers. Eerder stoppen met werken of werken in deeltijd, voorafgaand aan pensionering, zijn daarbij opties die in het overleg zullen worden betrokken.

Lonen moeten meestijgen met prijzen

FNV Havens cao onderhandelaar Joost van der Lecq: 'Het is, zeker in deze tijd, van groot belang dat de lonen meestijgen met de prijzen. De leden van de vakbonden hebben dat belang bij Boluda onderstreept en Boluda heeft dat belang onderkend. Dat is een mooie uitkomst van het overleg.'

Koopkracht met een plus

Nautilus cao onderhandelaar Michel Steketee: 'Dit cao-akkoord geeft de werknemers van Boluda Rotterdam de zekerheid van volledig behoud van koopkracht met een plus. Het is mooi dat Boluda uiteindelijk instemde met de breed gedragen wens van haar werknemers om hierover een afspraak op te nemen in de cao.'

Leden stemmen in

Het cao-akkoord bij Boluda Towage Rotterdam kwam tot stand nadat de onderhandelingen in een impasse waren geraakt. De vakbondsleden hebben er vervolgens bij de werkgever met klem op aangedrongen om akkoord te gaan met de cao-voorstellen van de vakbonden. De leden van beide bonden hebben inmiddels in ruime meerderheid ingestemd met het cao akkoord.

Grootste sleepbedrijf in Rotterdam

Boluda Towage Rotterdam is het grootste sleepbedrijf in de Rotterdamse haven. Op de sleepboten werken ongeveer 200 mensen. Ten minste 160 werknemers zijn lid van FNV Havens of Nautilus International.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus