ga naar de inhoud

Op 25 juli jongstleden ondertekenden de European Barge Union (EBU), de European Transport Workers 'Federation (ETF), waarbij Nautilus ook is aangesloten, en IG Rivercruise een overeenkomst waarin zij zich ertoe verbinden samen te werken aan maatregelen die eerlijke werkgelegenheid in de Europese riviercruise sector ondersteunen.

De afgelopen jaren is de riviercruise sector in Europa snel gegroeid. Dit succesverhaal heeft meerdere, gecompliceerde bedrijfsmodellen opgeleverd, wat vaak betekent dat verschillende partijen samenwerken om één cruise te leveren: scheepseigenaren, exploitanten, cateringbedrijven, enz.

Wie is voor wat verantwoordelijk?

Helaas komen er overtredingen voor van de wetten van verschillende EU-lidstaten met betrekking tot de tewerkstelling van werknemers in riviercruise activiteiten. Dit heeft met name betrekking op het personeel aan boord dat werkt in niet-nautische functies, zoals horeca en catering. Tegelijkertijd wordt de industrie geconfronteerd met onduidelijke of tegenstrijdige Europese en internationale regels, die van toepassing zijn op werknemers bij riviercruise activiteiten. En is er verwarring over de manier waarop deze regels worden gehandhaafd in EU-lidstaten en in Zwitserland. Hierdoor is niet altijd duidelijk welke partij verantwoordelijk is voor welke activiteiten en voor het personeel dat deze activiteiten uitvoert.

Gelijk speelveld waarborgen

Het is de gedeelde overtuiging van EBU, ETF en IG Rivercruise dat de exploitant van het schip verantwoordelijk moet worden gehouden voor alle activiteiten. Inclusief voor alle uitgevoerde diensten aan boord van een riviercruise schip. Om de arbeidsomstandigheden op riviercruise schepen te verbeteren en tegelijkertijd een gelijk speelveld voor de sector te waarborgen, zijn EBU, ETF en IG Rivercruise nu overeengekomen om samen te werken. De eerste stap is het begrijpen van de complexe realiteit van riviercruise activiteiten in Europa. De huidige bedrijfsmodellen en procedures voor riviercruise activiteiten zullen worden geïnventariseerd. En er zal een overzicht worden gemaakt van de Europese en internationale regels, die op de sector van toepassing zijn. Tevens zal de handhaving van deze regels in EU-lidstaten en in Zwitserland in kaart worden gebracht. Met speciale aandacht voor situaties die sociale dumping of slechte arbeidsomstandigheden in de hand kunnen werken.

 

De arbeidsomstandigheden in de Rivier Cruise sector dienen verbeterd te worden

Bindende maatregelen in najaar 2020

Zodra er een duidelijk beeld van deze context is vastgesteld, zullen EBU, ETF en IG Rivercruise gezamenlijke conclusies trekken en passende, bindende maatregelen of overeenkomsten voorstellen, die tegen het najaar van 2020 moeten worden geïmplementeerd. Dit biedt voordelen voor zowel werkgevers als werknemers in de riviercruise sector, te weten het uitzetten van een duidelijke route naar een sociaal duurzame riviercruise industrie, met een gelijk speelveld voor exploitanten.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus