ga naar de inhoud

Medio juni wordt in Nederland gestart met een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor dit COVID-19 vaccinatieprogramma onder beheer van de KVNR komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten.

Onder regie van het RIVM is de afgelopen maanden verkend in hoeverre zeevarenden gebruik kunnen maken van de reguliere nationale vaccinatiestrategie, of dat een afzonderlijke aanpak nodig is, gezien de bijzondere kenmerken van de groep. Uitkomst van deze verkenning is dat zeevarenden inderdaad een aparte aanpak vergen. Die aanpak betreft een maatwerk programma onder beheer van de KVNR. Het programma is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse overheid, de Vereniging van Waterbouwers, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en Nautilus International.

KVNR-directeur Annet Koster: 'We zijn als reders dankbaar dat de Nederlandse overheid de noodzaak erkent om zeevarenden via een maatwerk programma te vaccineren en ons het vertrouwen geeft om uitvoering te geven aan dit waardevolle vaccinatieprogramma.'

Nautilus International voorzitter Marcel van den Broek: 'Als werknemersvertegenwoordiger hebben wij aandacht gevraagd voor de specifieke problemen van zeevarenden in coronatijd. De erkenning daarvan stemt ons verheugd en dankbaar.'

 

Op deze manier kunnen de zeevarenden optimaal worden geholpen.

Uitvoering

In totaal ca. 49.000 Janssen vaccins worden vanaf medio juni, in termijnen, beschikbaar gesteld, waardoor met één vaccinatie per zeevarende kan worden volstaan. Dat is belangrijk, want zeevarenden brengen slechts beperkt tijd door in Nederland, namelijk tijdens het verlof of om naar huis of naar een schip te reizen. Omdat alle zeevarenden nooit binnen één aaneengesloten periode in Nederland zijn, zal vaccinatie over de komende maanden worden uitgespreid. De KVNR zal, in samenspraak met de betrokken partijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een centrale rol spelen in de logistieke uitwerking van de vaccinatieaanpak. Vaccinatie zal plaatsvinden in een aantal grotere havens en op Schiphol.

De vaccins worden kosteloos beschikbaar gesteld door de minister van VWS, terwijl de kosten voor de logistieke organisatie en de feitelijke vaccinatie worden gedragen door private partijen in de zeevaartsector. Dat zeevarenden kunnen worden gevaccineerd, ongeacht hun nationaliteit, stelt rederijen onder meer in staat om te voldoen aan hun zorgplicht.

Op deze manier kunnen de zeevarenden optimaal worden geholpen. Al sinds januari 2020 staan zij wereldwijd voor enorme uitdagingen om hun werk te doen. Zeevarenden konden vaak maandenlang niet worden afgelost. En van internationale reisbeperkingen die van land tot land verschillen zijn zeevarenden nog steeds continu de dupe.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus