ga naar de inhoud

Na enig uitstel gingen in juli van dit jaar de cao-onderhandelingen bij Stena Line weer van start. Daar de economische omstandigheden momenteel niet de beste zijn, beslisten de kaderleden tezamen met Nautilus bestuurders Marcel van Dam en Liselotte Struijs, dat het een eenjarige cao moe(s)t worden. 'Van een kale kip valt immers weinig te plukken' en daarom werd ook de lijst met gespreksonderwerpen ingekort. We hebben Stena Line natuurlijk wel gemeld, dat dit niet betekent dat die onderwerpen niet meer belangrijk zijn. Bij de volgende cao-onderhandelingen staan ze gewoon weer op de agenda!

Snelle overeenkomsten en veel discussies

Waar we het over sommige onderwerpen (denk aan: looptijd, bijdrage aan de zorgverzekering, mogelijkheid parttime werken en stageplekken) snel eens werden, zijn over andere onderwerpen lange discussies gevoerd. Zo was de communicatie tussen kantoorpersoneel en zeevarenden een pijnlijk punt en heeft Nautilus véél aandacht gevraagd voor de vele klachten over de kwaliteit, diversiteit en voedzaamheid van de voeding aan boord. Natuurlijk kon ook de werkgelegenheidsgarantie niet ontbreken: die is – in het voorlopige onderhandelingsresultaat - afgesproken voor de looptijd van de cao (tot april 2021). Ook werd in het kader van koopkrachtbehoud een loonsverhoging van 1,5 procent afgesproken. Belangrijk onderwerp was ook de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken: een regeling die hoogstwaarschijnlijk vanaf januari 2021 door de overheid wordt gesubsidieerd (of in elk geval niet meer beboet). Nautilus en de werkgever lagen hierin echter niet op één lijn: Stena Line vindt dat de regeling op dit moment teveel geld kost en is bang voor operationele moeilijkheden. Omdat er meer onderwerpen gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid op de (oorspronkelijke) agenda stonden, is beslist tot het oprichten van een werkgroep duurzame inzetbaarheid, waarin zowel Nautilus als de werkgever deelneemt. De intentie is om vóór 1 januari 2021 een goed plan neer te zetten.

 

 

 

'Waardevolle bijdragen van kaderleden bij onderhandelingen'

Afschaffen stille wacht

Ook over het onderwerp 'stille wacht' werden vele discussies gevoerd. De werkgever stelde zich namelijk op het standpunt dat de stille wacht overbodig is, gezien er ook al 'safe manning' is. Nautilus stelde zich op het standpunt dat er, ondanks 'safe manning', nog steeds stille wacht gelopen wordt. Het cao-artikel mag wat ons betreft dus ook niet afgeschaft worden (zonder dat er een goede, nieuwe regeling voor in de plaats komt). Tijdens deze discussie bleek wederom de waarde van kaderleden: niet alleen kregen we goede en actuele informatie van hen, ook schoten de kaderleden die aanwezig waren bij de cao-onderhandelingen grote gaten in het verhaal van de werkgever. Zo gaven zij tijdens de discussies herhaaldelijk aan dat 'safe manning' niet hetzelfde is als 'stille wacht'. En stél nou dat het wel hetzelfde zou zijn? Dan wordt de regeling alleen maar duurder voor Stena Line, gezien er dan meer zeevarenden aanspraak op kunnen maken..(!) Eind van het liedje is dat de werkgever besliste het gesprek over dit onderwerp te verschuiven naar de toekomst. Mooi werk van de kaderleden! In het verlengde hiervan: er wordt een werkgroep opgestart om de mogelijkheden van een all-in gage opnieuw te verkennen.

Leden aan zet

Natuurlijk hebben ook dit keer de leden het laatste woord. Nautilus gaat het onderhandelingsresultaat binnenkort aan hen voor- en uitleggen. We hebben goede hoop dat de leden hier mee instemmen.


Word vandaag nog lid van Nautilus