ga naar de inhoud

Nautilus International heeft in samenwerking met de Stichting Scheepvaart en de KVNR een branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (Branche RIE) voor de Zeescheepvaart ontwikkeld. De Branche RIE is bedoeld voor zogenaamde general cargo schepen en daarmee geschikt voor de meest voorkomende scheepstypen. Diverse KVNR-leden en de inspectiedienst IL&T hebben commentaar en input geleverd voor deze Branche RIE.

Wettelijk kader

Op Nederlandse schepen is naast de Schepenwet de Arbeidsomstandighedenwet onverkort van toepassing met een aantal uitzonderingen voor de situaties die aan boord kunnen voorkomen. Het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het bijbehorend “Plan van aanpak” is verplicht. Het boek “Dat is juist/Safety first” (uitgave Stichting Scheepvaart) geeft een handleiding voor het veilig werken aan boord van zeeschepen. Door sociale partners is besloten om af te zien van een Arbocatalogus en te focussen op het vorm geven aan veilig en gezond werken onder meer via een branche RIE en het boek “Dat is juist”.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) per schip vereist

De veiligheid en gezondheid van mensen die aan boord leven en werken is belangrijk. De veiligheid van het schip is daarvan afhankelijk. In de scheepvaart is een RIE per schip vereist. Het hebben van een goede RIE is met de invoering van het Maritiem Arbeidsverdrag (MLC) nog meer noodzakelijk geworden. Reden hiervoor is dat één van de onderdelen van de verplichte certificering op basis van de MLC “Health and safety and accident prevention” is. Een recent en adequaat uitgevoerde RIE kan voor een groot gedeelte dit onderdeel van de MLC-verplichtingen afdekken.

Erkende Branche RIE

De Branche RIE is erkend door de overheid het Steunpunt RI&E-instrumenten en heeft daarmee de kwalificatie van “Erkende Branche RIE” verkregen. De Branche RIE is per 25 februari 2022 opnieuw voor een periode van 3 jaar erkend. Door deze erkenning hoeft een reder, indien gebruik wordt gemaakt van de Branche RIE en op het betreffende schip maximaal 25 personen werkzaam zijn, niet meer zelf zorg te dragen voor toetsing van de opgestelde RIE door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige. Hierdoor kan sneller een RIE tot stand komen en worden bovendien kosten bespaard. Zie voor de erkenning de website van het Steunpunt RI&E rie.nl/instrumenten/zeescheepvaart.

Branche RIE Zeescheepvaart aanvragen

Wil je een exemplaar van de Branche RIE Zeescheepvaart ontvangen? Stuur dan een email met je verzoek naar infonl@nautilusint.org en vermeld “aanvraag Branche RIE Zeescheepvaart” in het onderwerp.

Gebruiksaanwijzing

De Branche RIE Zeescheepvaart is ontwikkeld voor Windows 7 en MS Office 2010. Starttips: kopieer de verschillende files naar een map op de harde schijf van uw computer. De RIE starten doet u door te dubbel klikken op het mapje RIE Start, vervolgens komt u in een Excel blad, hier dient u eerst de macro’s in te schakelen alvorens verder te gaan.


Word vandaag nog lid van Nautilus