ga naar de inhoud

Reorganisaties

Zoals wij al eerder in vorige Telegraphs vermeldden, deed Borr Drilling eind april dit jaar een beroep op de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) bij het UWV voor een gedeelte van haar werknemers. Dit betrof de werknemers van de platforms:  C20051, B391, MSS1, Prospector 1, Prospector 5 en tevens de medewerkers op het kantoor in Beverwijk.

Nautilus bestuurder Bert Klein: ‘Borr Drilling beschikt over nog een platform: de RAN. De RAN heeft op dit moment nog geen vooruitzicht op nieuw werk. De werkgever heeft aangekondigd ook voor de werknemers op de RAN een ontslagaanvraag te gaan doen. Dit is vooralsnog niet gebeurd en wij wachten dat eerst af. De platforms C20051, B391 en MSS1 zijn verkocht en voor de Prospector 1 en 5 was geen werk voorhanden. Dit laatste is de afgelopen tijd gewijzigd en voor beide platforms is gelukkig weer zicht op werk. Dit heeft Borr Drilling ertoe gebracht om bij het UWV te vragen om uitstel (on hold zetten) van de ontslagprocedure voor de medewerkers op deze twee platforms. Het UWV heeft hiermee ingestemd. Door het on hold zetten van de procedure is daarmee voorlopig voor ongeveer 100 werknemers ontslag voorkomen.’

Wachttijd van 1 maand

De WMCO kent een wachttijd van 1 maand, die gebruikt moet worden om te overleggen met vakbonden (Nautilus). Na deze maand mag de werkgever de ontslagprocedure in werking zetten. Inmiddels is de wachttijd van 1 maand ruim verstreken.

Ontslagdreiging

Bert Klein: ‘Ondanks het gegeven dat de procedure voor een gedeelte van de werknemers on hold is gezet, wordt nog steeds een gedeelte van de werknemers geconfronteerd met ontslag. Het betreft de werknemers op de kantoor in Beverwijk en op de platforms B391, C20051 en MSS1. De werkgever kan nu op twee manieren overgaan tot ontslag. De eerste is ontslag met wederzijds goedvinden via een zogenoemde vaststellingsovereenkomst (VSO).  De tweede is via een procedure bij het UWV.’

Aanbieden vaststellingsovereenkomst (VSO)

De werkgever kiest er in dit geval voor om in eerste instantie de werknemers, die door ontslag getroffen worden, een VSO aan te bieden. In de VSO worden alle relevante gegevens verwerkt, zoals datum indiensttreding, loon, functie, ontslagvergoeding en einddatum. Als de werknemer akkoord is, dan kan de VSO ondertekend worden en zal de arbeidsovereenkomst op einddatum tot een einde komen.

 

 

Uiteraard zal Nautilus alle werknemers, die lid zijn, bijstaan in beide procedures.

Ontslagprocedure bij UWV

De werkgever kiest voor een procedure bij het UWV. In dit geval vraagt de werkgever het UWV toestemming om de betreffende werknemer te mogen ontslaan. Het UWV geeft dan een ontslagvergunning af. De werkgever moet in deze procedure per individuele werknemer alle relevante gegevens overleggen en moet ook per werknemer beargumenteren waarom de arbeidsplaats van deze werknemer is komen te vervallen. Als alle gegevens door de werkgever bij het UWV zijn aangebracht, ontvangt de werknemer een aantal formulieren van het UWV. De werknemer krijgt dan ook de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de ontslagvergunning aanvraag. Deze procedure neemt ongeveer 6 weken in beslag (afhankelijk uiteraard van de aard en omstandigheden). Deze periode kan gedeeltelijk weer door de werkgever op de opzegtermijn in mindering worden gebracht. Wel moet er minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Borr Drilling kiest voor aanbieden VSO

De werkgever heeft in dit geval gekozen om de werknemers een VSO aan te bieden. Indien werknemers op individuele basis besluiten niet akkoord te gaan met de VSO, dan zal een procedure bij het UWV volgen.

Nautilus staat leden bij

Bert Klein: ‘Uiteraard zal Nautilus alle werknemers, die lid zijn, bijstaan in beide procedures, als ook bij het vervolg om een eventuele uitkering aan te vragen.’

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus