ga naar de inhoud
Nautilus nieuws

Boeiende Nautilus workshop Smart & Sustainable Shipping voor maritieme HVA studenten

18 februari 2021

Op 10 februari jongstleden verzorgde Nautilus communicatie adviseur Hans Walthie via Microsoft Teams de online 'Workshop Smart & Sustainable Shipping' voor vijftien Zeevaartschool Amsterdam (HVA) studenten. Dit als onderdeel van een 3e jaars onderzoeksproject waarin met name veranderende beroepsrollen en competenties centraal staan.

Nautilus onderzoek over autonoom varen

In zijn inleiding gaf Hans Walthie een toelichting op de uitkomsten van de in 2018 gehouden Nautilus Federation survey: 'What maritime professionals think about autonomous shipping'. Ook tal van Nederlandse Nautilus leden namen aan dit onderzoek deel. In hoofdlijnen blijkt dat een ruime meerderheid van de ruim 1.000 geënquêteerde deelnemers van mening is dat 'het nog wel even zal duren voordat autonoom varen wereldwijd zal plaatsvinden'. Tevens vreest een meerderheid bovendien voor de veiligheid, ook waar het semi autonoom varen betreft, in geval van plotseling optredende storingen aan boord.

Meaningful Human Control

Andere inleidingen werden verzorgd door appllied research professor Hans van den Broek van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad Hogeschool Rotterdam en door kapitein en Nautilus lid Douwe Joustra.

In zijn inleiding ‘Meaningful Human Control’ baseerde Hans van den Broek zich op de Human Factors vraagstelling ’Hoe goed kunnen mensen (maritieme professionals in zee- en binnenvaart) hun werk doen ondersteund door systemen?’ In zijn visie is ‘Smart Shipping een vergaande manier van geautomatiseerd varen op zee en op de binnenwateren en het ondersteunen ervan door het scheepvaartsysteem’. Hij stelde onder meer dat er vaak gesproken wordt over ‘menselijk falen aan boord’, maar dat ook geautomatiseerde systemen kunnen falen...’

CO2-neutraal varen

Douwe Joustra liet de studenten met tal van praktijkvoorbeelden kennis maken met 'Smart en -ook- Sustainable Shipping' aan boord van een containerschip. Hij daagde de studenten uit om er 'straks tijdens jullie loopbaan aan boord' daadwerkelijk voor te gaan zorgen dat er in 2050 en 'liefst eerder' CO2-neutraal gevaren kan worden.

 

 

Ook geautomatiseerde systemen kunnen falen…

Simpele operator of hooggeschoolde maritieme professional?

Na de drie inleidingen werden de studenten in kleine groepjes verdeeld om zich met elkaar te buigen over de volgende, door de HVA opgestelde, stellingen:

Stellingen:
  1. Als Maritiem Officier ben je slechts een simpele operator, die geen invloed heeft op de snel veranderende wereld om zich heen en op het effect hiervan op jouw beroep. Dat is ook niet erg, want ondanks de vergaande automatisering blijft de menselijke factor altijd een hoofdrol spelen en blijft er behoefte aan de Maritiem Officier, zoals we die opleiden aan de HVA.

  2. De mondiale klimaatproblematiek discussie en de gesloten internationale klimaatverdragen moeten de maritieme industrie eigenlijk ongemoeid laten. Daarvoor is de sector veel te belangrijk voor de economie. Ook heeft de Maritiem Officier geen invloed op de impact die de industrie op het milieu maakt, want hij is slechts de simpele operator van het schip.

  3. Als opleiding moeten we vol inzetten op de benodigde kennis t.b.v. het varende beroep, ondanks dat we weten dat de gemiddelde vaartijd van onze alumni steeds korter wordt. En de vraag naar hooggeschoolde Nederlanders steeds meer afneemt. Als Maritiem Officier ben je namelijk nu al volledig uitgerust met de nodige competenties waarmee je de steeds sneller veranderende wereld aankunt.  

De workshop werd afgerond met een brede en boeiende interactieve discussie met elkaar hierover en met de inleiders.

Op het Nautilus Symposium op 15 juni a.s. zullen een aantal Amsterdamse en ook Rotterdamse maritieme studenten een verder uitgewerkte presentatie over 'Smart & Sustainable Shipping' verzorgen.

Videovlog voor jongeren

Vooraf  konden de studenten een videovlog van Nautilus (jongeren) lid Jan Haisma bekijken, waarin Jan, in de machinekamer en op de brug van zijn schip van werkgever P&O Ferries, uitlegt waarom het 'belangrijk is voor studenten lid te worden en dat de bond achter je staat' en dat 'je samen meer bereikt dan alleen'. Dat alles voor slechts 3,80 euro per maand, waarbij je ook nog de vakbladen de Telegraph en SWZ Maritime krijgt thuisgestuurd. En je tijdens je stage 24/7 wereldwijd van de dienstverlening van Nautilus International gebruik kunt maken.

Ook lid worden van Nautilus?

Ga dan snel naar nautilusint.org/nl/word-lid/

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus