ga naar de inhoud

'De maritieme werknemers van de toekomst kunnen op Nautilus blijven rekenen'

'Wij als Nautilus zijn trots op al die vakbekwame en hardwerkende maritieme werknemers. Ze staan er voor en ze gaan er voor. Ook in deze uitzonderlijke tijd. En ja, de automatisering zal verder voortschrijden en daar zullen we als vakbond uiteraard in meebewegen. Voor en met onze leden. Samen met onze leden zullen we tevens blijven strijden voor goede en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en voor alles waar we al sinds jaar en dag voor staan. Maar ook voor erkenning van de professionaliteit van onze leden, die hun vak verstaan. En tegen partijen die deze professionaliteit in twijfel trekken. Op welke wijze en in welke mate er verder ook wordt geautomatiseerd. Kortom: de maritieme werknemers van de toekomst kunnen op ons blijven rekenen. Zowel aan boord als ook als operator achter een computerscherm aan de wal…'

Velen chatten mee

Met deze woorden sloot Nautilus voorzitter Marcel van den Broek als laatste spreker zijn speech af op het online Nautilus symposium, dat op dinsdagmiddag 15 juni jongstleden via live streaming in het Van der Valk Rotterdam-Blijdorp hotel te volgen was. ‘Smart Shipping en de toekomst van de maritieme werknemer’ stond deze middag centraal. Ruim 100 leden en relaties namen online deel en velen chatten mee tijdens de presentaties. Nautilus vicevoorzitter Sascha Meijer was moderator.

Een impressie:

Presentaties maritieme studenten uit Rotterdam en Amsterdam

Er waren presentaties van 3e jaars studenten van de Hogere Zeevaartschool Amsterdam (HVA) en ook van studenten van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad Hogeschool Rotterdam.

De Amsterdamse studenten Jack Landsmeer (links) en Bas Konijn (rechts) deelden hun bevindingen uit een boeiend studenten onderzoek.

symposium 2021.png

Zij presenteerden (de ontwikkeling van) een innovatief functioneel model, zoals het verbeteren van de bedrijfsvoering van een Autonomous MOB Boat en van een automatische spanningsmeter.

Andere HVA studenten die in de gepresenteerde projecten participeren, zijn: Toby Overbeek; Richard Kollerie; Bram Reitsma, Sebo-Jan van der Wal, Brian Vijber en Luuk Heck.

Silent Vessel Traffic Service & innovatief onderzoek

De Rotterdamse studenten waren nog op stage, maar hun resultaten werden gepresenteerd door hun lector Hans van den Broek. Hier werd met name ingegaan op Silent Vessel Traffic Service (VTS), het digitaal delen van VTS informatie met schippers. Eén van de scenario’s speelde zich af op de kruising tussen de Oude Maas Oost, de Oude Maas West en de Dordtse Kil. Een verbeterd situatie bewustzijn en het minste VTS-verkeer vond plaats bij dit scenario: de combinatie van een digitaal VTS-beeld en de mogelijkheid tot oproepen via de traditionele VTS voor extra informatie. De in dit project participerende studenten zijn: Quint in ’t Veld, Jim Westerveld, Thomas Vermeer en Jasper van Zundert.

Jaco Griffioen, Docent Maritiem Officier, Rotterdam Mainport Institute & Monique van der Drift, Docent Maritiem Officier, Rotterdam Mainport Institute:

'De menselijke factor en het aanpassingsvermogen van een maritiem team, als onderdeel van een socio-technisch systeem'

Deze presentatie begon met een quote van Nautilus general secretary Mark Dickinson: 'Het is absoluut noodzakelijk dat mensen niet worden vergeten in de strijd om smart shipping schepen op zee te brengen. Het debat heeft zich tot nu toe te veel geconcentreerd op technologische en economische factoren.'

Duidelijk werd dat mensen niet altijd de oorzaak van een incident zijn en dat ze ook vaak de oplossing ervoor hebben. Iets wat in publicaties hierover maar zelden naar buiten wordt gebracht. Vaak worden maritieme werknemers opgevoerd als 'er iets faalt', wat vervolgens dan via automatisering ‘automatisch’ zou worden opgelost. Er werd gepleit voor een 'holistische aanpak' waarin 'mens en techniek' elkaar versterken en waarin de menselijke veerkracht, om in kritieke situaties het hoofd koel te houden en op de juiste wijze te handelen, centraal staat.

Karin Orsel, CEO MF Shipping Group:

'Smart Shipping en de zeevarenden van de toekomst. Hoe de MF Shipping Group dit ziet en wat wij doen om ons personeel hierop voor te bereiden'

Karin Orsel gaf onder meer aan dat het belangrijk is 'je mensen steeds weer goed bij te scholen als er nieuwe geautomatiseerde technieken worden ingevoerd.' En dat het gaat om het zoeken en vinden van een goede balans tussen mens en (nieuwe) techniek, waarbij je op moet passen 'niet teveel vernieuwingen tegelijk door te willen voeren.' Daarnaast stelde zij na de presentaties van de Amsterdamse studenten ook de nodige vragen over verdergaande praktijktoepassingen. Op de vraag van moderator Sascha Meijer of zij de gepresenteerde toepassingen kansrijk achtte, antwoordde zij met een volmondig 'Jazeker'.

 

Samen met onze leden zullen we tevens blijven strijden voor goede en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en voor alles waar we al sinds jaar en dag voor staan.

Marcel van den Broek, voorzitter Nautilus NL

En wat betekent dit alles voor de toekomstige maritieme professional? En voor de vakbond?

Marcel van den Broek stelde dat daar voor de zeevaart recent onderzoek naar was gedaan 'Vorig jaar, in aanloop op de toekomstige herziening van de STCW verdrag, een internationaal verdrag inzake opleiding, diplomering en wachtdienst heeft Nautilus tezamen met bijna 20 andere maritieme vakbonden wereldwijd verenigd onder de Nautilus Federatie haar leden een groot aantal vragen voorgelegd die in beeld moesten brengen wat zeevarenden vinden van hun opleiding en training. En in hoeverre zij denken daarmee opgewassen te zijn tegen nieuwe ontwikkelingen, die  steeds sneller en indringender hun beroepsmatige leven aan boord binnendringen. De uitkomst van dit grootschalige onderzoek is gedeeld met de IMO zodat de stem van de zeevarenden daar gehoord kon worden

Een paar highlights:

  • Het STCW verdrag is dringend aan herziening toe om zeevarenden de kans te geven mee te kunnen blijven gaan met trends van automatisering en digitalisering aan boord van schepen en de voorspelde veranderingen van hun rol aan boord.
  • Erkenning van de almaar belangrijker wordende rol van de ETO en het gebrek aan erkenning daarvan.
  • Veel scepsis over op afstand bestuurde schepen.
  • Veel klachten over excessieve werkuren en de gebrekkige controle hierop.
  • Te weinig tijd om stagiairs goed te begeleiden.
  • Te weinig tijd en opleiding om nieuwe technieken aan boord goed te kunnen doorgronden.

Het beeld dat hieruit naar voren komt, is zorgwekkend. STCW opleidingen en trainingen die geen gelijke pas lopen met de ontwikkelingen aan boord en zeevarenden die niet genoeg tijd en mogelijkheden krijgen om die achterstanden in te lopen.'

Op het Nautilus Youtube kanaal kun je binnenkort alle presentaties terugzien. Via youtube.com/user/nautilusint


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus