ga naar de inhoud

‘In 2015 verkocht ik mijn bedrijf ‘Rolloos Oil & Gas’, waaraan ik een beperkt deel van mijn tijd nog als adviseur verbonden bleef en kreeg ik ineens veel meer vrije tijd. Iets teveel eigenlijk. Totdat mijn twee kinderen tegen me zeiden ‘Waarom ga je niet iets met jongeren op jouw vakgebied doen?’ Toevallig zag ik niet veel later een advertentie voorbijkomen, waarin de STC-Group op zoek was naar hybride vakdocenten. Eind augustus 2017 ben ik toen aan de slag gegaan. In het begin was het even wennen. Maar ik vind het nog steeds fantastisch om te doen. Ik kan het iedereen, die van zijn vak houdt, en het boeiend vindt om dit over te dragen aan jongeren, aanraden!’

Hans Rolloos is één van de tien hybride vakdocenten die binnen het project Blue Careers part time als leraar werkzaam is bij de STC Group in Rotterdam. Op 19 december jongstleden werd dit project geëvalueerd op de fraaie STC locatie aan de Lloydstraat in Rotterdam. Ook Nautilus voorzitter Marcel van den Broek en communicatieadviseur Hans Walthie waren van de partij.

Uniek samenwerkingsproject

Blue Careers is een uniek samenwerkingsproject waarin de STC Group en het bedrijfsleven samen optrekken. Primair ten behoeve van het MBO. Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds werken de projectpartners aan het werven en opleiden van zogenaamde hybride docenten, anderzijds wordt gewerkt aan een online stagebank. Het Blue Careers project ging op 1 januari 2017 van start. Projectpartners zijn: Havenbedrijf Rotterdam N.V., Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., Nautilus International en Stichting Nederland Maritiem Land. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Europese Unie.

Tien hybride vakdocenten

Er werden tien vakdocenten geworven, die, naast hun werk in het maritieme/ logistieke cluster, opgeleid werden tot vakdocent en nu een deel van hun tijd besteden aan het opleiden van medewerkers van de toekomst. De rest van hun werkweek zijn zij in dienst van hun bedrijf. De hybride docenten kregen een gedegen opleiding om de benodigde didactische vaardigheden aan te leren en een ervaren STC-mentor toegewezen, die hen begeleidde tijdens hun werk voor de opleiding. Inmiddels maakt het concept hybride vakdocent standaard onderdeel uit van het lerarenbestand.

Stagebank van start

Jan Kweekel, lid van het College van Bestuur van de STC Group, sprak van een ‘geslaagd project, wat ook de band tussen bedrijfsleven en STC Group een goede impuls heeft gegeven. Het is zowel goed voor het bedrijf als ook voor het docentenkorps om over en weer kennis en ervaring uit te wisselen. Wat uiteindelijk ook ten goede komt aan de studenten uiteraard.’
Inmiddels komt, na wat opstartproblemen, ook het opzetten van de landelijk gecoördineerde digitale stagebank, voor zowel MBO als HBO, van de grond.

Neem zelf eens een kijkje op de Blue Careers website:


Word vandaag nog lid van Nautilus