ga naar de inhoud

Op 19 mei jongstleden kregen wij het sombere bericht van John T. Essberger (Essberger) dat men besloten had om drie schepen te verkopen, namelijk de Alcedo, Ardea en Dutch Faith. De overdracht van deze schepen zou gaan plaatsvinden in de maand juni. Omdat er geen vervangende tonnage onder NL-vlag wordt gebracht, werd ook bericht dat er 28 werknemers gedwongen hun baan zouden verliezen als gevolg van deze verkoop. Het aantal van 28 gedwongen ontslagen kon later worden verminderd tot 21.

Slechte informatievoorziening Essberger

Nautilus bestuurder Bert Klein: 'In eerste instantie wilde de werkgever niet inhoudelijk in gesprek over behoud van werkgelegenheid. Ook wilde men geen gegevens overleggen waaruit nut en noodzaak van gedwongen ontslagen bleek. Pas in een veel later stadium, na de nodige internationale media aandacht, veranderde de werkgever van gedachten en is uiteindelijk een proces gevolgd, dat eigenlijk vanaf het allereerste begin gevolgd had moeten worden.'

Eenzijdige deadline en 'zogenaamd eindbod'

‘Vanaf het eerste contact met de werkgever stelde deze een eenzijdige deadline vast van 15 juni om alle processen te doorlopen. Waarbij de werkgever met name gefocust was om een sociaal plan tot stand te brengen. Deze deadline werd echter niet gehaald. Op 28 juni wezen onze leden het 'zogenaamde eindbod' van de werkgever af. Hoofdreden hiervoor lag in het feit dat de werkgever het gehele proces slecht aanpakte. En dat er een enorme tijdsdruk bij de werknemers werd neergelegd. Bovendien werd er door Essberger slecht gecommuniceerd met de betrokken werknemers.'

Door internationale media aandacht weer aan tafel

Na afwijzing van dit ‘eindbod’ werd door onze leden besloten om de media op de hoogte te stellen van deze schrijnende situatie bij Essberger. Mede hierdoor kwam de werkgever weer aan tafel en werden de onderhandelingen per 1 juli hervat. Dat betekende ook dat de deadline van de werkgever automatisch werd opgeschoven naar 1 augustus.

Nut en noodzaak

Na 1 juli werd er vervolgens door de oplopende druk uiteindelijk de benodigde informatie verstrekt dat er daadwerkelijk een noodzaak was om voor nu ook een aantal arbeidsplaatsen te laten vervallen. Naast het gegeven dat er drie schepen minder bemand hoeven te worden, laat nieuwbouw van schepen nog enige tijd op zich wachten en zijn er niet per direct 21 vacatures beschikbaar.

 

 

 

 

Door internationale media aandacht kwam Essberger weer aan tafel

Voorkomen van gedwongen ontslagen

Bert Klein: 'Hoewel er wel enig nut en noodzaak aangetoond konden worden door de werkgever, wil dit echter nog niet zeggen dat dit ook direct gedwongen ontslag tot gevolg moet hebben. In onze gesprekken met de werkgever hebben wij vanaf het eerste moment ingezet op het voorkomen van gedwongen ontslagen. Pas vanaf 1 juli is na aandringen van onze zijde de werkgever serieus begonnen met een uitvraag onder de werknemers naar interesse om te gaan werken op de buitenlands gevlagde schepen, onder daar geldende arbeidsvoorwaarden. Hoewel er volgens ons als Nautilus nog meer kan worden gedaan om gedwongen ontslagen te vermijden, is dit als een stap in de goede richting opgevat. Dit was een belangrijke reden voor ons om ook de gesprekken over een sociaal plan te hervatten.'

Sociaal plan afgesproken

In het overeengekomen sociaal plan is ook rekening gehouden met eventuele toekomstige reorganisaties. Zo is opgenomen hoe het proces moet lopen, om het chaotische verloop van het huidige proces in de toekomst te voorkomen.

Hoofdpunten sociaal plan:

Ontslagvergoeding:                                      transitievergoeding * 1.5;

Outplacement, juridische kosten, etc.:        € 5.000,- bruto;

Vrijgesteld van werkzaamheden;

Verloftegoed wordt bevroren en in eindafrekening uitbetaald.

De leden hebben inmiddels in ruime meerderheid het bereikte sociale plan geaccepteerd.

Toekomst Nederlands gevlagde vloot

Bert Klein: 'Als Nautilus zullen wij er van onze kant alles aan blijven doen om de Nederlandse politiek te wijzen op het belang van een goed vestigingsklimaat voor reders in Nederland en om het onder Nederlandse vlag brengen van tonnage aantrekkelijk te houden. Zodat ook in de toekomst Nederland een belangrijke zeevarende natie blijft!'


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus