ga naar de inhoud

Nautilus heeft de laatste dagen intensief contact gehad met vertegenwoordigers van het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) en de KVNR over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse scheepvaart en voor alle betrokken zeevarenden. Klik hier voor meer informatie.

Vandaag hebben we met de reders bepaald welk gebied met terugwerkende kracht vanaf 1 maart is aangewezen als oorlogsgebied/gebied gevaarlijke bestemming en welke oorlogstoeslagregeling hierop van toepassing is. Partijen zullen voor 15 maart 2022 bijeenkomen om te bezien of, en zo ja voor welke periode deze oorlogstoeslagregeling wordt voorgezet. Uiterlijk 15 maart 2022 zal een beslissing worden genomen of deze regeling wordt verlengd.

VOLLEDIGE TEKST VAN DEZE AANWIJZING:

Aanwijzing gebied oorlogstoeslagregeling
Partijen bij de cao’s van toepassing zijnde op zeevarenden werkzaam aan boord van Nederlands gevlagde schepen gesloten tussen de VWH, NEMEA, Neptune of Spliethoff en Nautilus International komen het volgende overeen:

Artikel 1 - Oorlogstoeslaggebied
De oorlogstoeslagregeling zoals opgenomen in de hierboven genoemde cao’s is van toepassing in het hieronder omschreven oorlogstoeslaggebied voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 15 maart 2022.

Artikel 2 - Geografische omschrijving
De geografische omschrijving van het oorlogstoeslaggebied is als volgt:

  • Zee van Azov
  • Zwarte Zee ten Noorden van de grens die wordt gevormd door de volgende coördinaten: 44°52N 29°41E, 43°58N 31°24E, 43°24N 36°17E, 44°15N 37°41E en 44°52N 37°22E

Artikel 3 - Gevaarlijk bestemmingsgebied
Dit gebied wordt hiermee tevens aangewezen als gevaarlijk bestemmingsgebied zoals bedoeld in het “Protocol inzake het dienstdoen in Gevarengebieden”.

Artikel 4 - Evaluatie
Partijen zullen voor 15 maart 2022 bijeenkomen om te bezien of, en zo ja voor welke periode deze oorlogstoeslagregeling en aanwijzing als gevaarlijk bestemmingsgebied worden voortgezet. Uiterlijk 15 maart 2022 zal een beslissing worden genomen of deze regeling wordt verlengd.

Nautilus International

Verenging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH)

Netherlands Maritime Employers’ Association (NEMEA) 

Maritime Employers’ Association Neptune (Neptune)

Spliethoff

Vinger aan de pols

Wij bedanken onze leden voor de vele reacties die we ontvingen na onze eerdere uitvraag. Het is mooi om te zien hoe jullie meeleven met collega’s. De komende tijd houden wij uiteraard de vinger aan de pols en blijven wij in gesprek met het ministerie en de KVNR. Al jullie input vormt hierin een waardevolle toevoeging. Wij roepen jullie dan ook op met ons te blijven communiceren. Hoe gaat het bij jou aan boord? Zit je in de betreffende regio en heb je meer informatie? Meld het ons zodat wij het verder kunnen bespreken. Via infonl@nautilusint.org


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus