ga naar de inhoud

In juni 2019 kwam na bijna tien jaar onderhandelen een nieuw nationaal pensioenakkoord tot stand tussen de overheid en de centrale sociale partners, waaronder de FNV, waar Nautilus in Nederland deel van is. De FNV leden, onder wie de leden van Nautilus, hebben hier in grote meerderheid voor gestemd. Hoe nu verder? Het pensioenakkoord kent nog veel nader uit te werken punten. Onder meer het onderwerp ‘zwaar werk’, dat ook voor onze maritieme beroepen erg belangrijk is. Ook onderwerpen als de pensioenregeling, de zogenaamde ‘witte vlekken’ en de voorzieningen voor ZZP’ers zijn eveneens van groot belang en behoeven nadere uitwerking.

Nautilus in pensioenwerkgroep ‘zwaar werk’

Vanuit de overheid en de centrale vakbonden (FNV, CNV en VCP) en hun evenknieën aan werkgeverskant zijn werkgroepen geformeerd om alle losse eindjes in te vullen. Hierin zitten ook de FNV pensioen onderhandelaars. De FNV heeft een traject in gang gezet om te zorgen dat kaderleden en bestuurders uit de betrokken sectoren input geven en worden geraadpleegd over de vervolgstappen.

Nautilus vicevoorzitter Sascha Meijer: ‘Als Nautilus zijn we gevraagd om deel te nemen aan de pensioenwerkgroep ‘zwaar werk’. Hieraan geven we natuurlijk graag gehoor. Zeevarenden, binnenvaartmensen en waterbouwers beschouwen hun werk immers als zwaar. En tijdig stoppen met werken, dan wel afbouwen van werk, zien zij als wenselijk dan wel noodzakelijk. Onlangs hebben een Nautilus bestuurder en een betrokken actief (kader) lid samen deelgenomen aan een aftrapbijeenkomst met andere FNV bestuurders en kaderleden uit sectoren met ‘zwaar werk’. Met hierin onder meer ook vertegenwoordigers uit de bouw, de zorg en van de politie.’

Klankbordgroep maritieme kaderleden

‘Als Nautilus hebben we inmiddels een klankbordgroep over ‘zwaar werk’ georganiseerd. Met daarin maar liefst vijf maritieme kaderleden, zodat er input komt vanuit zowel de Koopvaardij als de Waterbouw en de Binnenvaart. En ook om er voor te zorgen dat we altijd vertegenwoordigd zijn. Ook als mensen aan boord moeten zijn. Dit speelt in andere sectoren natuurlijk niet, maar bij ons des te meer. De pensioenwerkgroep ‘zwaar werk’ buigt zich onder meer over wat we in cao’s voor afspraken zouden moeten maken voor het eerder stoppen van medewerkers met ‘zwaar werk’. Hoe definieer je dat en wat regel je? Ook zijn er de komende jaren verschillende potjes met geld beschikbaar om dit te faciliteren. Hoe besteed je deze zo zinvol mogelijk?’

 

Het pensioenakkoord kent nog veel nader uit te werken punten. Onder meer het onderwerp ‘zwaar werk’, dat ook voor onze maritieme beroepen erg belangrijk is.

Nieuwsuur

De pensioenwerkgroepen komen de komende maanden iedere zes weken bijeen om de bovenliggende overleggen tussen vakcentrales, overheid en werkgevers te ‘voeden’. Doel is dat er in januari 2020 plannen liggen voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook in de media vraagt Nautilus aandacht voor het zware werk van varende werkenden. Ook ter voeding van de ‘zwaar werk’ discussie in relatie tot de pensioenleeftijd. Medio augustus werd door het tv programma Nieuwsuur een short sea kapitein, lid van Nautilus, aan boord geïnterviewd over zijn ‘zware beroep’. Ook op de Nautilus Kaderledendag op 31 oktober a.s. zal het onderwerp ‘zwaar werk’ veel aandacht krijgen. Wordt vervolgd.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus