ga naar de inhoud

Uit antwoorden van minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus op Kamervragen onlangs van Tweede Kamerleden Koopmans en Van Helvert van de initiatief nemende partijen (VVD en CDA) van de Wet ter Bescherming Koopvaardij, blijkt nu dat de wet mogelijk pas op 1 januari 2022 zal worden ingevoerd. Terwijl de wet al begin 2019 door de Eerste Kamer was aangenomen. Nautilus vindt deze trage gang van zaken maar moeilijk te verteren.

Nautilus voorzitter Marcel van den Broek maakt zich hierover ernstige zorgen: 'Er is in de piraterijgebieden nog steeds sprake van aanwezigheid van gewapende piraten. Al zijn de aanvallen verminderd, wanneer een aanval slaagt, is deze zeer ingrijpend voor zeevarenden en levensbedreigend. Wanneer een Vessel Protection Detachment/VPD-team van het ministerie van Defensie niet mogelijk is, geeft de Wet ter Bescherming Koopvaardij de mogelijkheid om gewapende private beveiligers aan boord in te zetten. Alleen met een vergunning mogen deze private beveiligers aan boord. Zolang de wet niet is ingevoerd, is er dus geen alternatieve beveiliging voor de zeevarenden aan boord in de gevallen dat een VPD-team van Defensie niet inzetbaar is. Dit geeft veel spanningen bij de zeevarenden wanneer zij door een piraterij gebied moeten varen en geeft ook spanning bij hun familieleden thuis.'

Maritieme sector wil wetgevingsproces ondersteunen

De maritieme sector, vakbonden en werkgevers, biedt nu aan om het wetgevingsproces te ondersteunen door middel van beschikbare kennis en informatie. De minister geeft in zijn antwoorden aan aanvullende betrokkenheid van de maritieme sector niet noodzakelijk te vinden. Marcel van den Broek: 'Wij roepen er toe op om van de ondersteuning van de maritieme sector gebruik te maken en roepen de betrokken ministeries op om gezamenlijk dit proces zo snel mogelijk af te ronden. Ook verzoeken wij de parlementsleden om na behandeling door de Raad van State deze wet voortvarend in de Tweede en Eerste Kamer te behandelen, zodat de wet in plaats van 1 januari 2022 op 1 juli 2021 in werking kan treden.' 

Nautilus heeft al ruim 10 jaar gestreden voor bescherming van zeevarenden, die voor hun werk door piraterijgebieden moeten varen. Uiteindelijk heeft deze strijd geleid tot het initiatief wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Han ten Broeke (VVD) en Raymond Knops (CDA). In 2018 is deze wet door de Tweede Kamer aangenomen, in 2019 door de Eerste Kamer. Het geduld van de zeevarenden is al lang genoeg op de proef gesteld. Dus in hun belang: geen woorden maar daden!

 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus