Accessibility.SkipToMainContent

Sociale zorg

Nautilus biedt al ruim anderhalve eeuw specialistische hulp aan zeevarenden die deze nodig hebben en werkt nauw samen met andere maritieme organisaties om te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft.

Steun aan noodlijdende leden

Nautilus ondersteunt leden en de personen die van hen afhankelijk zijn die wegens ziekte of een andere oorzaak dringend hulp nodig hebben. Actieve varende leden in alle nationale vestigingen die in nood zijn, kunnen de vakbond om steun vragen. In sommige gevallen kan er een kleine toelage of lening worden verstrekt. Gepensioneerde leden die woonachtig zijn in het VK kunnen hulp vragen bij het Nautilus Welfare Fund (zie hieronder).

Sociale zorg in Nederland

In de Nederlandse vestiging van Nautilus zet een specifieke medewerker zich in voor het welzijn van leden en andere actieve zeevarenden tijdens bezoeken aan schepen. Actieve leden kunnen een scheepsbezoek aanvragen in de haven van Rotterdam door contact op te nemen met infonl@nautilusint.org.

Samenwerking binnen sociale zorg

Nautilus zet zich zowel nationaal als internationaal in voor een goede sociale zorg voor actieve en gepensioneerde zeevarenden.

Internationaal zijn we betrokken bij het ITF Seafarers’ Trust, die beurzen verstrekt aan welzijnsprojecten en -diensten voor zeevarenden over de hele wereld.

In het VK is de vakbond actief binnen de Merchant Navy Welfare Board, een initiatief van vakbonden, rederijen en maritieme liefdadigheidsinstellingen, gericht op de zorg voor zeevarenden, – zowel voor personen die in het VK wonen als voor internationale bemanningen van schepen die in een Britse haven liggen.

Nautilus is ook betrokken bij de UK Maritime Charities Group, een organisatie die diensten en ondersteuning coördineert en die met innovatieve en effectieve programma's wil inspelen op de veranderende behoeften van zeevarenden en personen die van hen afhankelijk zijn.

Beurzen en adviezen van het Nautilus Welfare Fund

In het VK is de sociale zorg grotendeels gericht op gepensioneerde leden en andere oudere zeevarenden en loopt via het Nautilus Welfare Fund. Deze in het VK geregistreerde liefdadigheidsorganisatie valt onder het beheer van Nautilus en kan eenmalige toelagen en/of doorlopende financiële ondersteuning geven.

Het Fund heeft daarnaast ook maatschappelijk werkers die zeevarenden binnen de gehele VK bezoeken om hen te adviseren over mogelijkheden voor financiële ondersteuning (via het Nautilus Welfare Fund, andere maritieme liefdadigheidsinstellingen of de overheid) en hen te helpen bij het invullen van aanmeldingsformulieren. Voor het aanvragen van een bezoek van een maatschappelijk werker van het Nautilus Welfare Fund door een gepensioneerde zeevarende in het VK stuurt u een e-mail naar welfare@nautilusint.org of neemt u telefonisch contact op met +44 (0)151 346 8840.

Mariners' Park

Het Nautilus Welfare Fund biedt ondersteunde accommodatie voor in het VK woonachtige gepensioneerde zeevarenden en personen die van hen afhankelijk zijn in het woonzorgcentrum Mariners' Park aan de oevers van de rivier Mersey bij Liverpool.

Het park biedt moderne en toegankelijke woningen waar mensen zelfstandig kunnen wonen, met gelijkgestemde buren en alle benodigde faciliteiten. Hier bevindt zich ook het Mariners' Park Care Home, waar woon- en verpleegzorg, korte vakanties en tijdelijke zorg wordt geboden aan mensen uit de maritieme gemeenschap. 

Word vandaag nog lid van Nautilus