ga naar de inhoud

Piraterij

Piraterij is een zeer ernstig probleem met levensbedreigende risico's voor zeevarenden in vele delen van de wereld.

Nautilus voert campagne om onze leden in zo veilig mogelijke omstandigheden en met alle noodzakelijke bescherming en vergoedingen hun belangrijke werk te laten verrichten.

Moderne piraterij wordt gedefinieerd door het International Maritime Bureau (IMB) als 'een handeling van enteren of een poging tot enteren van een schip met het kennelijke oogmerk tot het plegen van diefstal of een andere misdaad en met het kennelijke oogmerk of vermogen tot het gebruiken van dwang in het kader van die handeling'.

De Golf van Aden

Piraterij in de Golf van Aden vormt al jarenlang een aanzienlijk probleem voor de wereldhandel, met een piek aan incidenten in 2010, toen piraten in totaal 1.181 zeevarenden op 53 schepen gijzelden.

Door het bundelen van krachten van bedrijven met best management practices, Operatie Atalanta van de European Union Naval Force Somalia (EU Navfor) en de toename van particulier gewapend beveiligingspersoneel op schepen, is het aantal aanvallen door Somalische piraten in de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald.

Echter alle organisaties in de strijd tegen piraterij in de Golf van Aden voorzien weer een stijging in de toekomst als de huidige maatregelen worden afgezwakt.

De Golf van Guinea

Recentelijk is het aantal piratenaanvallen bij de westkust van Afrika (Golf van Guinea) sterk toegenomen en deze zijn vaak uiterst gewelddadig. De situatie is zeer verschillend van Somalië voor wat betreft het ontstaan ervan, het gehanteerde bedrijfsmodel en het vermogen van de landen in de regio om de dreiging aan te pakken.

De landen aan de Golf van Guinea zijn geen "failure state" zoals Somalië, maar hun beperkte middelen en hun problemen bij het samenwerken bij het opsporen en vervolgen van piraten hebben bijgedragen aan de groeiende dreiging.

Scheepvaartmaatschappijen kunnen veel van de eerder in de Golf van Aden ontwikkelde best management practices niet toepassen om zeevarenden en schepen te beschermen. Zo zijn scheermesdraadrollen rondom het dek tegen enteren geen optie, omdat veel schepen in dat gebied van schip naar schip overladen en er gebeuren veel overvallen binnen de kustwateren, zodat gewapend beveiligingspersoneel niet toegestaan is.

Daarom moet er in de strijd tegen piraterij in dit gebied en ter bescherming van zeevarenden die daar werken een nieuwe internationale aanpak worden aangenomen.

Azië en Zuid-Amerika

De kaart van het International Maritime Bureau (IMB) over piraterij en gewapende overvallen in 2017 toont incidenten van piraterij in Azië – vooral in de wateren rond Maleisië, Indonesië en de Filipijnen – en het noordelijke deel van Zuid-Amerika, langs de kust van Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador en Peru.

Rechten van zeevarenden

Zeevarenden zouden dezelfde rechten op werken in een veilige en stabiele omgeving moeten hebben als aan land gestationeerd personeel. Daarom moeten voor zeevarenden in gebieden waarin piraterij dreigt speciale maatregelen gelden.

Nautilus ondersteunt leden die niet in risicogebieden willen werken. 

Zeevarenden beschermen

Nautilus in het VK is lid van het Warlike Operations Area Committee (WOAC). Dit is een tripartiet orgaan met regelmatige aanbevelingen voor scheepvaartmaatschappijen die in risicogebieden werken. Deze gebieden kunnen groter zijn dan die welke internationaal zijn aangenomen.

Conform het Maritiem Arbeidsverdrag hebben zeevarenden het recht op repatriëring als ze niet op een schip in een risicogebied willen werken. Dit recht geldt echter niet voor zeevarenden in gebied waar veel activiteiten van piraten zijn. De vakbond werkt samen met de branche aan meer rechten, waaronder die zoals bepaald in de bovenvermelde overeenkomst.

De vakbond ondersteunt het inschakelen van gewapend beveiligingspersoneel op schepen in risicogebieden voor zover dit geen gevolgen heeft voor de plichten en verantwoordelijkheden van de kapitein. In veel landen staat de wetgeving al particulier gewapend beveiligingspersoneel op schepen onder hun vlag in risicogebieden toe.

De Nederlandse overheid staat dit nog altijd niet toe en geeft voor de bescherming van schepen de voorkeur aan de eigen marine. Nieuwe wetgeving lijkt echter in de maak. Hoewel Nautilus zich achter het principe van militaire steun van overheden in gebieden met risico van piraterij schaart, waren er een aantal gelegenheden waarbij deze bescherming niet mogelijk of onoverkomelijk kostbaar was, waardoor bescherming van schepen uitbleef.

Wat moet ik doen als ik met piraterij word geconfronteerd?

Als uw schip bij een incident betrokken is, zorg dan dat dit wordt gerapporteerd. Zonder nauwkeurige en bijgewerkte informatie over piraterij en gewapende overvallen, worden de schaal van het probleem en de bedreiging voor zeevarenden onderschat en kan de steun voor initiatieven als Operatie Atalanta van de EU Naval Force onder druk komen te staan.

Leden worden aangemoedigd om het centrum voor het rapporteren van piraterij van het International Maritime Bureau te gebruiken, dat 24 uur per dag geopend is – E-mail: imbkl@icc-ccs.org / piracy@icc-ccs.org of Tel: + 60 3 2031 0014.

Wat kan ik doen om piraterij te stoppen?

Nautilus blijft deze kwestie bij overheden aan de orde stellen, zodat ze de dreigingen begrijpen en steun blijven verlenen aan initiatieven als Operatie Atalanta en langetermijnstabiliteitsprojecten in gebieden als Somalië.

De vakbond blijft samen met reders de Nederlandse overheid oproepen om gewapend beveiligingspersoneel op schepen onder Nederlandse vlag toe te staan wanneer de marine niet beschikbaar is of onoverkomelijk kostbaar zou zijn. Leden van de vakbond en het publiek kunnen hieraan bijdragen door druk op hun regeringsvertegenwoordigers tot actie op deze kwestie.

Leden kunnen hierbij ook actief zijn door het kweken van meer begrip van de dreiging van moderne piraterij in hun eigen gemeenschap. Door gesprekken met lokale groepen en op scholen kan de maritieme sector als geheel en de bedreiging van de wereldhandel door piraterij zichtbaarder worden gemaakt.

Zeevarenden die geen lid van Nautilus zijn, worden aangemoedigd om zich aan te melden zodat de vakbond nog meer maritieme professionals op internationaal niveau kan vertegenwoordigen en hun stem kan laten horen – samen zijn we sterker.

Word vandaag nog lid van Nautilus