ga naar de inhoud

Maritieme loopbanen

Een belangrijke taak van een vakbond is het ondersteunen van leden bij het ontwikkelen van hun loopbaan.

Nautilus doet dit op veel verschillende manieren, door het toekennen van studiebeurzen, het verzorgen van opleidingen voor officieren tot de publicatie van vacatures.

We werken samen met partners om jongeren in Nederland en het VK voor een maritieme loopbaan te interesseren, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan het in stand houden van een gezonde nationale scheepvaartbranche. Hieronder vindt u een beschrijving van ons werk op het vlak van maritieme loopbanen.

Zeebenen in de klas

Nautilus was in 2010 mede-initiatiefnemer van het project Zeebenen in de klas, een Nederlands initiatief dat zeevarenden aanmoedigt om loopbaanpresentaties te geven bij lokale scholen. De inspiratie hiervoor was een succesvol programma vanuit de scheepsbouw, waarbij 'ambassadeurs' uit deze beroepsgroep scholen bezochten om leerlingen te inspireren om een loopbaan in de scheepsbouw na te streven.

Een belangrijk aspect van hun taak was om verandering aan te brengen in het heersende stigma van 'smerig en gevaarlijk' werk. Het project voor zeevarenden wil de schoolgaande jeugd en hun familie laten zien dat de tijden veranderd zijn en uitleggen dat de scheepvaart tegenwoordig hightech is en goed betaalde en hoogwaardige banen te bieden heeft.

Zeebenen in de klas wordt gesteund door de Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden van de Nederlandse scheepvaartindustrie, een gezamenlijk initiatief van rederijen en vakbonden. Het project heeft een vaste coördinator die vrijwilligers aan scholen koppelt en materialen voor de presentaties levert. De presentaties Zeebenen in de klas zijn gericht op kinderen van 10 tot 13 jaar.

Na de bekendmaking van het project in de Nautilus Telegraph hebben veel Nautilus-leden zich als vrijwillig ambassadeur aangemeld. Meer informatie is te vinden op de website Zeebenen, of u kunt een e-mail sturen naar infonl@nautilusint.org.

Bezoeken aan hogere zeevaartscholen

Helaas komen sommige maritieme loopbanen gewoon nooit van de grond omdat stagiaires hun opleiding niet afmaken. Soms komt dit doordat het leven aan boord toch uitdagender is dan zij hadden verwacht, of omdat ze niet weten hoe en waar ze hulp moeten zoeken bij problemen.

Om dit probleem aan te pakken, bezoekt Nautilus veel hogere zeevaartscholen in het VK en in Nederland om met nieuwe maritieme studenten te praten over de praktijk op zee. We spreken met studenten over hun verwachtingen over hun eerste aanstellingen op zee – waarbij de organiser van de vakbond vaak een jong Nautilus-lid meeneemt die dit al heeft meegemaakt en die zijn of haar kwalificatie als officier van de wacht al heeft behaald.

Ze beantwoorden de vragen van deze jonge mensen, zoals wat je allemaal moet meenemen voor een reis van vier maanden, welke taken zij waarschijnlijk op die eerste reis moeten uitvoeren, en een heel belangrijke vraag: bij wie ze terecht kunnen als het allemaal anders loopt dan ze hadden verwacht. Studenten worden ook aangemoedigd om zich aan te melden bij het Young Maritime Professionals Forum (forum jonge maritieme professionals), zodat zij doorlopend steun kunnen zoeken bij andere stagiaires. Om meer te weten te komen over het YMPF (voor Nautilus-leden jonger dan 35) neemt u contact op met ymp@nautilusint.org.

Banen bij Nautilus International

Nautilus International Jobs is een volledig doorzoekbare vacaturesite waarop u snel en eenvoudig uw volgende baan binnen de maritieme sector kunt vinden. De website is openbaar en is toegankelijk voor allen die een baan zoeken in de maritieme sector. Bezoekers van de website kunnen een zoekopdracht voor vijf meldingen instellen en vervolgens online solliciteren. Verder kunt u ook vacatures vinden in ons bekroonde magazine, de Nautilus Telegraph.

Slater Fund

Het JW Slater Fund kent aanzienlijke beurzen toe om Britse scheepsgezellen, elektrotechnische officieren en bemanningsleden van jachten in het VK te ondersteunen tijdens hun studie voor het eerste certificaat van bekwaamheid. Het geld kan worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten van een eventuele vol- of deeltijdstudie, of voor personen die tijdens het volgen van een opleiding aan een hogere zeevaartschool geen salaris ontvangen.

De naam van het fonds is een eerbetoon aan John Slater, de voormalige general secretary van de MNAOA (de voorganger van Nautilus International) en deze kent beurzen toe aan aanvragers van 20 jaar en ouder die woonachtig zijn in het VK. Sinds de introductie in 1977 heeft de vakbond meer dan 1.400 Slater Fund-beurzen toegekend.

Het Slater Fund wordt namens Nautilus beheerd door de Marine Society, een op onderwijs gerichte liefdadigheidsinstelling voor zeevarenden. Ga voor meer informatie – en om uw aanvraag in te dienen – naar de pagina Slater Scholarships van de Marine Society.

Careers at Sea Ambassadors

In 2008 lanceerde Nautilus het project Careers at Sea Ambassadors, in samenwerking met de Merchant Navy Training Board (MNTB) en de Marine Society in het VK. Dit project wordt geleid door de MNTB en stimuleert Britse zeevarenden om loopbaanbeurzen te bezoeken of loopbaanpresentaties te geven bij lokale scholen en aan groepen jongeren.

Deze vrijwillige Ambassadors krijgen beschikking over materialen voor een loopbaanstand, zoals banners, brochures en pennen om aan de leerlingen uit te delen. Bij het houden van een voordracht over hun loopbaan kunnen de Ambassadors gebruik maken van de multimedia-presentatie Careers at Sea. Van tijd tot tijd organiseert de MNTB trainingen om nieuwe Ambassadors voor te bereiden op- en aanwijzingen te geven over schoolbezoeken.

Veel Nautilus-leden hebben zich hiervoor al aangemeld. Meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden kunt u vinden op de website Careers at Sea.

Sea Vision

Nautilus is een van de partners van Sea Vision, een doorlopende Britse campagne die jongeren wil enthousiasmeren voor de maritieme kansen van de toekomst. Hierbij wordt de maritieme sector onder de aandacht gebracht via educatieve en aan een maritieme loopbaan gerelateerde activiteiten voor 11- tot 22-jarigen in het VK. Leden van Nautilus nemen regelmatig als mentor aan deze activiteiten deel.

Word vandaag nog lid van Nautilus