Nautilus nieuws »

120 medewerkers met ontslag bedreigd

Provincie Noord-Holland verkwanselt veiligheid en vaste banen

Nautilus en ODV werknemers houden maandagochtend 1 augustus a.s. een protestmars naar het Provinciehuis Noord-Holland. Hiermee wordt geprotesteerd tegen de gunning ‘outsourcing Bediening kunstwerken’(operationele bediening van bruggen, sluizen en ponten in Noord-Holland) aan een beveiligingsbedrijf zonder nautische expertise. Aan Gedeputeerde Staten Noord-Holland zal vervolgens een protestbrief worden aangeboden.

Geen bad jobs for good jobs bij Fairmount

Op 21 juli bleek op een goed bezochte ledenvergadering dat al onze leden bij Fairmount zeer verontwaardigd zijn over het voornemen van de werkgever om Nederlandse officieren te ontslaan en hen feitelijk te vervangen door Russische en Baltische officieren zonder inkomenszekerheid: geen bad jobs for good jobs!

Kwalitatieve herplaatsing moet mogelijk zijn!

Op 21 juli bleek op de ledenvergadering van Boskalis Bagger dat alle leden verontwaardigd zijn over het voornemen van de werkgever om Nederlandse officieren en gezellen te ontslaan omdat de winst dit jaar even terugloopt.

Online enquête ‘Crew Communications’ gelanceerd

Nautilus International heeft het grootste onderzoek ooit over de internetaansluiting van bemanningsleden gelanceerd. Zo kunnen bemanningsleden in de zee- en binnenvaart en in de waterbouw invloed uitoefenen op de manier waarop scheepvaartmaatschappijen aan boord technologie gebruiken.

Ledenvergaderingen Boskalis: 150 Nederlandse ontslagen?

In vervolg op ons bericht van 11 juli over de op 8 juli aangekondigde grote reorganisatie bij Boskalis brengen we alle betrokkenen graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook nodigen we al onze leden uit voor een eerste ledenvergadering over de plannen die Boskalis met de Baggerdivisie en met Fairmount heeft en over een eventueel sociaal plan.

Meer nieuws Meer evenementen

Hulp nodig? »

Hebt u een probleem op het werk? Bent u betrokken geweest bij een maritiem incident? Hebt u algemeen juridisch advies nodig? De Union ondersteunt onze leden bij uiteenlopende problemen op het werk en thuis. Kijk hier wie u kunt benaderen om hulp te krijgen.

Nautilus Credit Union- proposed

Opinie peiling

Denkt u dat ‘Brexit’ goed is voor de scheepvaart?