Accessibility.SkipToMainContent
Branch conferentie

25 juni 2019 13:00 - 17:00

Nautilus Jaarvergadering 2019

Plaats: Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp

Op dinsdagmiddag 25 juni 2019, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Branch van Nautilus International  plaats in het Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp, Energieweg 2, Rotterdam. Nautilus leden zijn van harte welkom.

Agenda Jaarvergadering

Het bestuur nodigt alle Nautilus leden graag uit voor de jaarvergadering van de Nederlandse branch.

De agenda is als volgt:
1. Opening door voorzitter Marcel van den Broek
2. Bestuursverslag van het gevoerde beleid in 2018
3. Financieel jaarverslag
4. Verkiezing/zetelverdeling leden Raad van Advies
5. Wat verder ter tafel komt.

Het verslag van het gevoerde beleid in 2018 zal het bestuur doen aan de hand van het jaarverslag. Tijdens de jaarvergadering ontvangt u een harde kopie.

Verkiezingen leden Raad van Advies

Op 11 oktober 2018 zijn benoemd bij coöptatie door de Raad van Advies:
Luc Gabriëls, Frank Oudmaijer en Henk Schrijnder; allen in de categorie Pensioen en uitkeringsgerechtigden.

Hun verkiezing vindt plaats op de jaarvergadering, voor de periode van 2 jaar.
Er zijn verder zijn geen andere aftredende leden volgens het schema van aftreden. 
Er zijn geen voorstellen en moties ontvangen van de leden.

U kunt zich aanmelden bij mschmidt@nautilusint.org  

Word vandaag nog lid van Nautilus