ga naar de inhoud
Dienstverlening

Professionele en technische aangelegenheden

6 maart 2020

In deze rubriek worden steeds vakbondszaken belicht, waarin Nautilus en FNV Waterbouw een actieve rol spelen ten behoeve van de leden.

Alle drie de Nautilus Branches (NL, UK, CH) zijn al sinds jaar en dag aangesloten bij de Internationale Transportwerkers Federatie (ITF). Vanuit al die Branches spelen een aantal Nautilus collega's een (pro)actieve rol binnen de ITF op een groot aantal dossiers. Uiteenlopend van loon- en arbeidsvoorwaarden aan boord van Flag of Convenience (FOC) schepen, campagnes tegen bijvoorbeeld criminalisering en piraterij, het Maritieme Arbeidsverdrag en vele andere ILO gerelateerde zaken, maar ook vele professionele en technische (P&T) aangelegenheden, die in het belang zijn van de leden van de aangesloten bonden. Het is deze laatste categorie waar in dit artikel wat nader op wordt ingegaan.

Wat wordt eigenlijk onder P&T verstaan?

Wat Nautilus onder P&T verstaat, is wellicht het best samen te vatten als 'vakmanschap' en alles wat ervoor zorgdraagt, dat u als werknemer dit vakmanschap op een veilige en goede wijze kunt aanleren, behouden, uitbreiden en uitoefenen.

Nationaal: modernisering van de bemanningswetgeving

Dit gebeurt in alle Nautilus Branches op nationaal niveau door middel van (pro)actieve participatie in overleggen met het scholenveld, het ministerie en de inspectie, maar ook met werkgeversvertegenwoordigers. Een recent voorbeeld hiervan in Nederland is de discussie over de modernisering van de bemanningswetgeving waarbij Nautilus tezamen met de overheid en de werkgevers deze wetgeving toekomstbestendig tracht te maken en tevens gesignaleerde hobbels tracht glad te strijken.

Internationaal: IMO en ILO

Het is niet voor het eerst dat we u melden dat de nieuwe wet- en regelgeving, die u als maritieme professional raakt, in bijna alle gevallen niet in Nederland tot stand komt, maar buiten onze landsgrenzen. En dat deze na de totstandkoming vrijwel altijd onverkort in de Nederlandse wetgeving wordt overgenomen. Wil je als werknemersvertegenwoordiger dan mee kunnen praten over de inhoud van die wet- en regelgeving, dan moet je ook daar zijn waar dat gebeurt: de IMO in Londen, de ILO in Geneve, maar ook in toenemende mate in Brussel. Als éénling krijg je daar niet veel voor elkaar, maar als je je zoals Nautilus aansluit bij deze organisaties van gelijkgestemden, dan wordt die kans ineens wel veel groter. Deze organisaties hebben internationaal aanzien en verkrijgen op basis daarvan toegang tot de discussies, die uiteindelijk leiden tot nieuwe regelingen waar u bij de uitoefening van uw beroep mee te maken krijgt.

 

Voor een hele reeks van P&T onderwerpen kan Nautilus steunen op de expertise vanuit haar ledenkring

Team van experts

De ITF wordt wereldwijd gezien als dé internationale werknemersvertegenwoordiger van de transportsectoren en heeft om die reden o.a. een zogenaamde non-governmental organisation (NGO) status in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verkregen. Deze NGO status stelt de ITF in staat om mee te discussiëren over nagenoeg alle IMO aangelegenheden en om, al dan niet gesteund door een vlaggenstaat, schriftelijke voorstellen in te brengen. De ITF is zeer actief in de IMO, daarbij bijgestaan door een team in wisselende samenstelling van experts afkomstig uit de kringen van de ITF leden, waaronder Nautilus. De aansturing op onderwerpen gebeurt door een stuurgroep waar Nautilus een voorname rol speelt.

Naast de ITF is Nautilus eveneens aangesloten bij IFSMA, de International Federation of Shipmasters’ Associations die eveneens NGO status heeft in de IMO. Ook IFSMA is zeer actief in de IMO, maar dan in het bijzonder voor de belangen van de kapiteins wereldwijd. Met name de Britse collega’s binnen Nautilus spelen via deelname aan de IFSMA delegatie in de IMO een belangrijke rol voor de kapiteinsleden van Nautilus uit alle Nautilus Branches. Ook bestuurlijk is Nautilus bij IFSMA betrokken.

Meepraten

Wilt u meer weten over het P&T werk van Nautilus of meepraten? Bezoekt u dan ook eens de vergadering van het Nautilus P&T Forum, of neemt u gewoon eens contact op met uw bond. Ook is het P&T werk van Nautilus gebaat bij professionele kennis en input van haar (kader) leden. Voor een hele reeks van P&T onderwerpen kan Nautilus steunen op de expertise vanuit haar ledenkring. Bent u hierin geïnteresseerd? Neemt u dan eens geheel vrijblijvend contact met ons op, via: infonl@nautilusint.org


Word vandaag nog lid van Nautilus