ga naar de inhoud
Educatie en training

Online opleiden neemt grote vlucht tijdens Covid-19 pandemie

13 april 2021

In Nederland heeft het online opleiden van maritieme professionals door de Covid-19 pandemie een grote vlucht genomen sinds de afkondiging van de intelligente lock down  medio maart 2020. Maar ook fysiek les blijven geven, blijkt vooral voor jongeren nog altijd van groot belang. Nautilus communicatie adviseur Hans Walthie vroeg enkele Nederlandse deskundigen op het gebied van training en opleiding naar hun ervaringen op dit gebied.

Succesvolle introductie van E-learning

STC-KNRM Offshore Safety Training directeur Riemert Moleman: 'De Covid-19 pandemie veranderde de wereld van Maritime Emergency Training, die normaal gesproken bestaat uit een combinatie van klassikale theoretische sessies, gecombineerd met praktische vaardigheidstrainingen.'

Van klassikaal naar online onderwijs

'Tijdens de eerste maanden van de pandemie zijn we overgestapt op online theorie-sessies in plaats van het normale klassikale onderwijs. Een praktische training kon drie maanden na de online sessies gevolgd worden. Vóór Covid-19 waren de wetgevers, die ons type training accrediteerden, erg terughoudend om dit online onderwijs toe te staan. In de tweede fase van de pandemie werd E-learning / blended learning geïntroduceerd.'

Blended learning

'Langzaam maar zeker verandert ons opleidingsportfolio nu volledig in blended learning-programma's. De deelnemers en onze klanten zien het voordeel vooral in het besparen van tijd en kosten voor reizen, hotels, etc. De aanbieders van opleidingen staan ​​voor de uitdaging om de competentie en vaardigheden van de deelnemers te demonstreren na blended trainingen. Wat we vooral missen is de interactie en kennisdeling tussen deelnemers aan de klassikale sessies. Wij zijn van mening dat wanneer de Covid-19 maatregelen eindelijk verleden tijd zijn, onze deelnemers  niet meer terug zullen keren naar de ouderwetse klassikale theorie sessies.'

Overgang naar hybride model

Wencke Boerrigter, eigenaar STC Publishing: 'Covid-19 heeft zeker de manier veranderd waarop we lesgeven en onszelf ontwikkelen. In plaats van een boek te lezen of naar een docent te luisteren, is een groeiend aantal studenten en opleidingsinstituten overgegaan naar een meer 'hybride' model. De informatie komt nu via verschillende kanalen naar de studenten, zoals e-learning, Youtube en webinars, in combinatie met een gedrukt boek en een 'echt' klaslokaal, waar praktische vaardigheden kunnen worden getraind.'

Breed scala aan educatieve hulpmiddelen

'De online wereld biedt een breed scala aan boeiende educatieve hulpmiddelen en mensen zijn dit gaan waarderen. Niet in de laatste plaats omdat dit 'lange afstands onderwijs' mogelijk maakt en het studenten meer flexibiliteit biedt. Dit is, vooral in een sector waar mensen constant door andere tijdszones reizen, erg handig.'

 

Een groeiend aantal studenten en opleidingsinstituten is overgegaan naar een meer 'hybride' model

Webinars en e-books

'Ik denk niet dat dit zal veranderen als we weer naar 'normaal' gaan. En ik acht het zeer waarschijnlijk dat we al deze verschillende tools zullen blijven gebruiken. Als uitgever worden we daarom ook steeds meer 'hybride' en ontwikkelen we voortdurend nieuwe tools en informatiekanalen die aan deze nieuwe eisen voldoen. Vijf jaar geleden publiceerden we alleen gedrukte boeken. Nu hebben we een portfolio met webinars, e-books, augmented reality en instructievideo's.'

Zoveel mogelijk fysiek les geven

'Op de Maritieme Academie Harlingen proberen we onze leerlingen binnen de geldende regels zoveel mogelijk fysiek les te geven', stelt directeur Arjen Mintjes. 'Omdat de leerlingen ook op school wonen en school veel meer is dan alleen lesstof consumeren, vinden we dat heel belangrijk.'

Elke leerling een laptop

'In de praktijk betekende dit dat we in de periode van 16 maart tot 2 juni 2020 tijdens de eerste lock down alle lessen online hebben moeten verzorgen, op een aantal praktijklessen aan examenklassen na. Omdat we hier al meer dan 10 jaar werken met een elektronische leeromgeving voor het beroepsgerichte vak en alle leerlingen van school een laptop krijgen, was dit nauwelijks een probleem.'

Leerlingen en ouders blij

'Op 2 juni 2020 zijn we voor alle leerlingen weer open gegaan en tot aan de kerstvakantie hebben we in het VMBO alle lessen fysiek kunnen geven. Leerlingen en hun ouders waren daar zeer blij mee. In het MBO hebben we alle praktijklessen fysiek gegeven en de theoretische vakken verdeeld tussen online en fysiek.'

Nu weer meerdere dagen fysiek les op school

'Tijdens de 2e lock down vanaf 4 januari 2021 hebben de VMBO examenklassen alle lessen fysiek op school gevolgd. De 3e klassen anderhalve dag per week praktijklessen en de MBO’ers  daar waar mogelijk praktijklessen. De rest van de lessen werd online verzorgd. Sinds 1 maart krijgen alle leerlingen weer meerdere dagen fysiek les op school. Vanwege de anderhalve meter afstand die leerlingen onder elkaar en tot de medewerkers moeten houden, kan er geen volledig rooster worden gedraaid.'


Word vandaag nog lid van Nautilus