ga naar de inhoud
Educatie en training

Geslaagde Nautilus OR contactdag in Rotterdam

14 juli 2018

Op 16 mei 2018 jongstleden vond in het fraai aan de Maas gelegen STC gebouw in Rotterdam de 11e door Nautilus, in samenwerking met advocatenkantoor Wybenga, georganiseerde OR contactdag plaats...

Bijna 20 deelnemers, afkomstig uit diverse ondernemingsraden, namen hieraan deel. In het ochtendprogramma werden de volgende onderwerpen uitgebreid besproken:

Op 16 mei 2018 jongstleden vond in het fraai aan de Maas gelegen STC gebouw in Rotterdam de 11e door Nautilus, in samenwerking met advocatenkantoor Wybenga, georganiseerde OR contactdag plaats. Bijna 20 deelnemers, afkomstig uit diverse ondernemingsraden, namen hieraan deel. In het ochtendprogramma werden de volgende onderwerpen uitgebreid besproken:

WOR updates

Uitspraken in de Maritieme sector

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  • Algemene rechten & verplichtingen voor ondernemingen
  • Advies- & instemmingsrecht OR 

Onderhandelen over een sociaal plan en een nieuwe cao

In het middagprogramma werd via rollenspelen met behulp van acteurs een situatie nagebootst waarin de OR leden moesten overleggen hoe om te gaan met het adviseren over een sociaal plan en een eventuele nieuwe cao, inclusief de rol daarin van de vakbonden.

Nautilus vice voorzitter Sascha Meijer gaf in haar inleiding hierbij aan dat het belangrijk is dat OR en vakbonden zich ieder aan hun eigen wettelijke rol houden, maar hun werk wel nauw met elkaar afstemmen. Dit kan in de praktijk zelfs bedrijven open houden en banen redden.

De volgende fictieve case werd vervolgens in twee groepen behandeld:

Reorganisatie bij maritieme dienstverlener Plutensis World Seas

Plutensis World Seas is een internationaal maritiem bedrijf, dat zich de laatste jaren steeds meer aan het omvormen is naar een specialist in alles wat met Offshore Wind te maken heeft. Van de aanleg van offshore Wind parken all over the world, inclusief alles wat daarbij hoort, zoals ook kabelaanleg, cateringserices, mobile offshore en het aanleggen van kunstmatige floating islands rondom de windparken in zee. Het bedrijf komt oorspronkelijk uit de olie offshore.

Hert bedrijf beschikt over 5 internationale BV's. Eén daarvan is gevestigd in Rotterdam, aan de Wilhelminakade. Hier bevindt zich ook het hoofdkantoor van Plutensis Netherlands BV. Vorig jaar zijn Plutensis Ferries en Plutensis Netherlands gefuseerd tot één BV, met één OR. En is er een eerste reorganisatieslag geweest, met een goed sociaal plan, afgesloten met de vakbonden ook. Hier werken nu ca. 50 mensen op kantoor voor, ca. 100 mensen in de nieuwe Wind Offshore divisie en nog eens circa 100 op de ferries. Er zijn nog altijd de nodige cultuurverschillen binnen het bedrijf. De directeur heeft de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de OR uitgenodigd voor een 'eerste verkennend gesprek over de contouren van een sociaal plan en een nieuwe cao'….

Tenslotte werd er centraal door gediscussieerd en werd de case, inclusief hoe hier ook in het echt mee om te gaan, van alle kanten belicht. Alle deelnemers gaven aan het een boeiende en geslaagde dag te vinden. De dag werd afgesloten met een borrel in het aanpalende Hotel New York.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus