Accessibility.SkipToMainContent
Branch conferentie

26 juni 2018 13:00 - 17:00

Nautilus Jaarvergadering en symposium 2018

Plaats: Hilton, Rotterdam.

Op dinsdagmiddag 26 juni 2018, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Branch van Nautilus International  plaats in Hilton Rotterdam.

Hierna wordt een openbaar toegankelijk symposium  georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur. Dit symposium zal zowel in het teken van de Offshore Olie en Gas als van de Offshore Wind staan.

Agenda Jaarvergadering

Het bestuur nodigt alle Nautilus leden graag uit voor de jaarvergadering van de Nederlandse branch.

De agenda is als volgt:
1. Opening door voorzitter Marcel van den Broek
2. Bestuursverslag van het gevoerde beleid in 2017
3. Financieel jaarverslag
4. Verkiezing/zetelverdeling leden Raad van Advies
5. Wat verder ter tafel komt.

Het verslag van het gevoerde beleid in 2017 zal het bestuur doen aan de hand van het jaarverslag. Tijdens de jaarvergadering ontvangt u een harde kopie van het jaarverslag.

U treft het  programma ook aan op de nieuws pagina. U kunt zich aanmelden bij mschmidt@nautilusint.org  

Word vandaag nog lid van Nautilus